Ny student

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!

Här har vi samlat information till dig som sökt till program eller kurser på EHS.

Anpassad campus-undervisning HT20:

P.g.a. Covid19-pandemin har EHS anpassat campus-undervisningen under höstterminen för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning. Det kommer vara möjligt att närvara online i det stora flertalet kurser. Här kan du läsa om detta.

För dig som är antagen eller reserv

För dig som är antagen eller reserv

Studierna börjar - introduktion och kursstarter

Studierna börjar - introduktion och kursstarter

Studentkortet

Studentkortet

Studentkortet är den studentlegitimation du får via medlemskapet i studentkåren