Terminstider

Läsåret 2021/2022

Hösttermin (HT21): 2021-08-23 – 2022-01-16
Vårtermin (VT22): 2022-01-17 – 2022-06-05

Varje termin är indelad i fyra studieperioder

  • Studieperiod 1, från 23 augusti till 31 oktober
  • Studieperiod 2, från 1 november till 16 januari
  • Studieperiod 3, från 17 januari till 27 mars
  • Studieperiod 4, från 28 mars till 5 juni

Läsåret 2020/2021

Hösttermin (HT20): 2020/08/24 – 2021/01/17
Vårtermin (VT21): 2021/01/18 – 2021/06/06

Läsåret 2021/2022

Hösttermin (HT21): 2021/08/23 – 2022/01/16
Vårtermin (VT22): 2022/01/17 – 2022/06/05

Läsåret 2022/2023

Hösttermin (HT22): 2022/08/22 – 2023/01/15
Vårtermin (VT23): 2023/01/16 – 2023/06/04