Terminstider

Läsåret 2020/2021

Hösttermin (HT20): 2020/08/24 – 2021/01/17
Vårtermin (VT21): 2021/01/18 – 2021/06/06

Varje termin är indelad i fyra studieperioder

  • Studieperiod 1, från 24 augusti till 1 november
  • Studieperiod 2, från 2 november till 17 januari
  • Studieperiod 3, från 18 januari till 28 mars
  • Studieperiod 4, från 29 mars till 6 juni

Läsåret 2021/2022

Hösttermin (HT21): 2021/08/23 – 2022/01/16
Vårtermin (VT22): 2022/01/17 – 2022/06/05

Läsåret 2022/2023

Hösttermin (HT22): 2022/08/22 – 2023/01/15
Vårtermin (VT23): 2023/01/16 – 2023/06/04