Terminstider

Läsåret 2023/2024

Hösttermin (HT23): 2023/08/28 – 2024/01/14
Vårtermin (VT24): 2024/01/15 – 2024/06/02

Varje termin är indelad i fyra studieperioder

Läsåret 2023/2024:

  • Studieperiod 1, från 28 augusti till 5 november
  • Studieperiod 2, från 6 november till 14 januari
  • Studieperiod 3, från 15 januari till 24 mars
  • Studieperiod 4, från 25 mars till 2 juni