Terminstider

Läsåret 2022/2023

Hösttermin (HT22): 2022/08/22 – 2023/01/15
Vårtermin (VT23): 2023/01/16 – 2023/06/04

Varje termin är indelad i fyra studieperioder

  • Studieperiod 1, från 22 augusti till 30 oktober
  • Studieperiod 2, från 31 oktober till 15 januari
  • Studieperiod 3, från 16 januari till 26 mars
  • Studieperiod 4, från 27 mars till 4 juni