Intyg, registerutdrag, studieförsäkran

Intyg, registerutdrag, studieförsäkran

Intyg om registreringar och resultat från ht 2007 och framåt hämtas i första hand direkt från Ladok – gå till ”Studentinloggning – Ladok” i menyn under "Student". Om du behöver ett speciellt intyg, exempelvis kurser från 2007 eller tidigare som inte finns i Ladok, eller inte har möjlighet att logga in i Ladok för att du till exempel saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet, kan du beställa utskrift av intyg från kursadministrator@ehs.se

Studieförsäkran lämnas i allmänhet via CSN:s hemsida www.csn.se

Endast om CSN uttryckligen begär att du lämnar studieförsäkran på papper behöver du underskrift och stämpel från skolan. Kontakta då kursadministratör Bjørg Farstad.