Installera Canvas i mobilen

Appen heter Canvas student om ni är student och Canvas lärare om ni är lärare.

Öppna – det kommer en ruta där det står hitta min skola

klicka på hitta min skola

Då kommer en rubrik där det står Vilket är din skolas namn?

Här ska ni skriva in THS och välja Teologiska högskolan (Vårt gamla namn än så länge. Har bett att detta ska ändras så försvinner det sök på EHS och välj Enskilda Högskolan Stockholm)

Då kommer ni till Canvas Inloggning

där ni väljer inloggningslänk

Klicka

skriv in användarnamn och lösenord

Klicka sedan på logga in

Då ska ni komma in i Canvas och se era kurser!

Om det inte fungerar kan det bero på att appen inte är gjord för alla telefoner. Den fungerar helt säkert på iphone.


Install the Canvas app on your mobile

Get the app: Canvas student if you are a student and Canvas teacher if you are a teacher.

Open – there will be a box where it says find my school/Hitta min skola

click on find my school

Then comes a headline that says What’s your school name?

Here you must enter THS and choose the Teologiska Högskolan Stockholm (Our old name so far. Have asked for this to be changed, the search for EHS disappears and choose Enskilda Högskolan Stockholm)

Then you will come to Canvas Login

where you select the login link

Click

enter username and password

Then click on login

Then you should come into Canvas and see your courses!

If it does not work, it may be because the app is not made for all phones. It works completely safe on iPhone.


Hitta app för mobilen med QR kod på ditt Canvas konto / Find the app for your mobile with QR code inside your Canvas account

Logga in på ditt konto och klicka på konto / Login to Canvas and click on account

´Klicka på QR kod för mobil och ta en bild med din mobil. Då kommer den öppna rätt länk för dig./Click on QR cod for mobile login and take a picture with your mobile. It will than open up the right link for you.