Examensbevis och intyg

Intyg, registerutdrag, studieförsäkran

Intyg om registreringar och resultat från ht 2007 och framåt hämtas i första hand direkt från Ladok – gå till ”Studentinloggning – Ladok” i menyn under ”Student”. Om du behöver ett speciellt intyg, exempelvis kurser från 2007 eller tidigare som inte finns i Ladok, eller inte har möjlighet att logga in i Ladok för att du till exempel saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet, kan du beställa utskrift av intyg från kursadministrator@ehs.se
Studieförsäkran lämnas i allmänhet via CSN:s hemsida www.csn.se
Endast om CSN uttryckligen begär att du lämnar studieförsäkran på papper behöver du underskrift och stämpel från skolan. Kontakta då kursadministratör Bjørg Farstad.

Examensbevis

Examensbevis skickas alltid ut till studenten efter att examen utfärdats. Observera att examensbeviset är en värdehandling som du ska bevara. Vi skickar inte ut kopior av examensbevis.

Examensbevis Teologi

Vid läsårsslut skall ansökan göras senast den 15 maj. Kontakta vid behov studievägledaren för samråd angående kursurval för examensbeviset. Student ska ha betalt kåravgift för att ha rätt till examensbevis.
Examensbeviset är en originalhandling och utfärdas endast en gång. Om du har bytt personnummer har du dock rätt till nytt examensbevis. Kontakta i så fall studievägledaren på teologiska programmet.

Examensbevis Mänskliga Rättigheter

Ansökan ska lämnas in senast den 15 maj om examensbevis önskas erhållas vid läsårsavslutning. För övrigt kan examensansökan lämnas in så snart alla krav är uppfyllda och utfärdas under året. Student ska ha betalt kåravgift för att ha rätt till examensbevis. Examensbeviset är en originalhandling och utfärdas endast en gång. Om du har bytt personnummer har du dock rätt till nytt examensbevis. Kontakta i så fall studievägledaren på programmet mänskliga rättigheter: Tijana Todorovic