Examensbevis och intyg

Intyg, registerutdrag, studieförsäkran

Intyg om registreringar och resultat från ht 2007 och framåt hämtas i första hand direkt från Ladok.
Logga in i Ladok med eduID.

Om du behöver ett speciellt intyg, exempelvis kurser från 2007 eller tidigare som inte finns i Ladok, eller inte har möjlighet att logga in i Ladok för att du till exempel saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet, kan du beställa utskrift av intyg från kursadministrator@ehs.se
Studieförsäkran lämnas i allmänhet via CSN:s hemsida www.csn.se
Endast om CSN uttryckligen begär att du lämnar studieförsäkran på papper behöver du underskrift och stämpel från skolan. Kontakta då kursadministratör Bjørg Farstad.

Examensbevis

När alla kurser som ska ingå i din examen är avslutade och inrapporterade i Ladok kan du ansöka om examen. Om du vill ha ut din examen i samband med vårterminens läsårsavslutning kan du göra en examensansökan i förväg – senast 15 maj. Examensbeviset är en värdehandling, och utfärdas endast en gång. Det är bara om du byter personnummer du har rätt att få ut ett nytt examensbevis. Kontakta i så fall din studievägledare.

Du ansöker om examen på Ladok (logga in med edu ID).