Examensbevis och intyg

Examensbevis, intyg och tillgodoräknande

Här kommer information om examensbevis och hur du ansöker om examensbevis, hur du skaffar intyg samt om tillgodoräknande. Information till dig som student och till arbetsgivare/rekryterare om att kontrollera ett examensbevis finns längre ner på sidan.

Resultatintyg och andra intyg

Du som är registrerad student och har fått inloggningsuppgifter kan logga in i Ladok och skapa ett eget resultatintyg. Intyg om registreringar och resultat från HT 2007 och framåt hämtas i första hand direkt från Ladok.

Om du behöver ett speciellt intyg, exempelvis gällande kurser från 2007 eller tidigare som inte finns i Ladok, eller inte har möjlighet att logga in i Ladok för att du till exempel saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet, kan du beställa utskrift av intyg via mejl till kursadministrator@ehs.se.

Studieförsäkran till CSN

Studieförsäkran lämnas i allmänhet via CSN:s hemsida – läs mer här

Endast om CSN uttryckligen begär att du lämnar studieförsäkran på papper behöver du underskrift och stämpel från skolan. Kontakta då kursadministratör på kursadministrator@ehs.se

Examensbevis

Nedan följer information om examensbevis vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). Du ansöker om examen vid EHS om du har slutfört din utbildning här. När alla kurser som ska ingå i din examen är avslutade och inrapporterade i Ladok kan du ansöka om examensbevis. Längre ner hittar du information om hur du ansöker om examensbevis i Ladok.

Examina på olika utbildningsnivåer
All högskoleutbildning delas in i de tre nivåerna – grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De examina du kan ta ut på EHS följer samma indelning:

 • Grundnivå (3 år)
  kandidatexamen, 180 högskolepoäng
 • Avancerad nivå (1-2 år)
  Magisterexamen (60 högskolepoäng), masterexamen (120 högskolepoäng)
 • Forskarnivå (4 år)
  Doktorsexamen (240 högskolepoäng)

Innehåll och utformning av examensbeviset

Examensbevis med bilagor

Examensbeviset utfärdas på begäran av dig som ansöker och är kostnadsfritt. Dokumentet utfärdas både på svenska och engelska. Examensbeviset innehåller uppgifter om vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår i examen, betyg på kurserna och datum då de godkändes. Examensbeviset dateras med det datum då examen utfärdas.

Från och med 1 januari 2024 utfärdar EHS endast digitala examensbevis

Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat. Digitala examensbevis utfärdade från och med 1 januari 2024 är e-stämplade. Information om verifiering hittar du på sista sidan i examensbeviset. Examensbeviset laddar du själv ner från Ladok. Du kommer att få en notis per e-post när examensbeviset är utfärdat.

Bilaga 1 – Diploma Supplement

Med examensbeviset följer ett så kallat Diploma Supplement (DS). Det är ett dokument som bifogas inom högre utbildning och är en utförlig beskrivning av examen på engelska som ger en standardiserad beskrivning av typen av examen, nivån, sammanhanget, innehållet och statusen för de studier som bedrivs och framgångsrikt genomförts av studenten. Diploma Supplement bidrar till inblicken i studenternas akademiska prestationer och underlättar akademiskt och professionellt erkännande av kvalifikationer i hela Europa och andra delar av världen. Diploma Supplement kan inte sökas separat utan medföljer automatiskt till studenten som fullföljer sina studier mot en examen.

Bilaga 2 – The Swedish Higher Education System

Bilagan bifogas till examensbeviset och beskriver det svenska högskolesystemet på engelska. Bilagan är utfärdad av UHR Universitets- och högskolerådet (Swedish Council for Higher Education).

De elektroniska examensbevis som utfärdas från och med 1 januari 2024 har inte bilaga 2. Informationen återfinns istället i bilaga 1 Diploma Supplement under punkt 8. 

Information om bilagan finns via länken – The Swedish Higher Education System

Examensbevis utfärdat på papper

Fram till 1 januari 2024 utfärdade EHS examensbevis på papper som skickades till folkbokföringsadressen. Har du ett examensbevis som utfärdats på papper kan du inte få ett nytt digitalt examensbevis. Du kan endast få ett original av examensbeviset. Det är bara om du byter personnummer du har rätt att få ut ett nytt examensbevis.  Om du har förlorat ditt original kan du beställa en vidimerad kopia av ditt examensbevis genom att ta kontakt med kursadministratören via mejl till kursadministrator@ehs.se

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar under året beroende på mängden inkomna ansökningar och ärendets karaktär. Normalt överstiger inte handläggningstiden 8 veckor men det förutsätter att din ansökan är komplett och att alla kurser som ska ingå i din examen är avslutade.

Dela information om din examen (verifiering)

Har du en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte så har du möjlighet att dela information om din examen med valfri mottagare (t.ex. en arbetsgivare). Delningen görs genom att en kontrollkod hämtas från Ladok och förmedlas till mottagaren, som med hjälp av koden kan komma åt uppgifter om examen och dess innehåll. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Du delar din examen genom att:

Logga in i Ladok för studenter och gå till ”Examen och bevis”
• Välj ”Dela bevis”
• Dela med dig av den hämtade kontrollkoden till valfri mottagare

Läs mer om delning av examen på Ladok.se

Verifiera examensbeviset

Du kan också välja att ladda ner beviset i PDF format och skicka den till valfri mottagare. PDF filen ska då laddas upp via en länk på Ladok för att mottagaren ska säkerställa dess äkthet. Skicka ditt examensbevis i PDF till mottagaren som via denna länk kan verifiera äktheten. 

Information till dig som arbetsgivare/rekryterare

Kontrollera information om examen via kod delad av studenten

Den som har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte har möjlighet att dela information om sin examen med valfri mottagare. Delningen görs genom att en kontrollkod hämtas och förmedlas till mottagaren, som med hjälp av koden kan komma åt uppgifter om examen och dess innehåll.

Du som behöver kontrollera att en individ har en examen kan enkelt göra detta digitalt. Med hjälp av en kontrollkod som du får av individen vars examen du ska kontrollera, samt hens personnummer, kan du se uppgifter om examen och dess innehåll. Uppgifterna hämtas direkt från Ladok.

Du kontrollerar uppgifter om examen genom att:

Obs! Delning av examen är möjlig för den som har sin examen registrerad i Ladok, som är det studieadministrativa system som används av de allra flesta svenska universitet och högskolor. Läs mer om parter i Ladokkonsortiet

Om du har frågor om ett examensbevis är du alltid välkommen att kontakta studierektor för respektive avdelning.

För att verifiera dokumentet:

 • Få examensbeviset i PDF format skickad till dig (be studenten att skicka den via mejl)
 • Gå till Ladok
 • Ladda upp PDF filen och klicka på Verifiera

Ansök om examen i Ladok

Digitala examensbevis

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

Obs! Innan du ansöker, kontrollera att alla dina kurser som ska ingå i examen är avslutade och inrapporterade i Ladok. Om något resultat saknas kontaktar du studierektor för respektive avdelning. Se till att dina personuppgifter i Ladok stämmer innan du ansöker om examen.

Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala regler. Om ansökan godkänns utfärdas ett digitalt examensbevis. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område. Om du har läst vid mer än en högskola utfärdas examensbeviset normalt där du slutfört den sista kursen som ska ingå i examen. 

Det är inte möjligt att inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges.

Information om tillgodoräknande finns längre ner. Om du har frågor om tillgodoräknande av kurser inom ditt program kontaktar du studierektor för avdelningen.

Ansök om examensbevis i Ladok

Du är själv ansvarig för att ansökan är komplett. Kontrollera att alla kurser är slutrapporterade i Ladok innan du skickar in ansökan – kontakta i annat fall studierektor.

Obs! Om du saknar ett svenskt personnummer eller av någon annan orsak inte kan logga in i Ladok behöver du kontakta kursadministratören för hjälp med ansökan om examensbevis.

Du ansöker genom att:

 • Logga in i Ladok med eduID
 • Välj ”Examen och bevis” i menyn
 • Läs instruktionerna noga innan du går vidare
 • Klicka på ”Ansök”
 • Välj önskad examen med huvudområde och kurser som ingår
 • Kontrollera din ansökan och avsluta genom att klicka på ”Skicka in”

Du kan också titta på demonstration av hur en student ansöker om examensbevis i Ladok.

Tillgodoräknande

En student som har genomgått viss högskoleutbildning med godkänt resultat vid någon annat svensk eller utländskt lärosäte, eller har inhämtat motsvarande kunskaper och färdigheter på annat sätt, kan efter ansökan få detta tillgodoräknat inom ramen för sin utbildning vid EHS.

Enligt delegationsordningen vid EHS beslutas ärende om tillgodoräknande av studierektor. Kontakta respektive studierektor för mer information om tillgodoräknande.

Fira din examen

Examen är något som ska firas! Enskilda Högskolan Stockholm välkomnar alla som har ansökt om examen att fira sin prestation. Firandet äger rum varje år i juni. Mer information om detta med inbjudan skickas ut under vårterminen.

Kontakt

För frågor som rör examen kontakta studierektor för respektive avdelning.