Coronaviruset


2020-10-29

Med anledning av Covid19-pandemin

På grund av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer 2020-10-29, bedrivs från och med den 30 oktober all undervisning online tills vidare. All personal och alla studenter ska om möjligt arbeta hemifrån, men Campus Brommas lokaler är tillsvidare öppna och där gäller:

  1. Vid minsta sjukdomssymtom (t ex hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk) får man under inga förhållanden vistas i EHS lokaler. Om du tillhör en riskgrupp rekommenderar EHS att du arbetar/studerar på distans.
  2. Personer som bor tillsammans med smittade av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan t ex innebära att man inte får gå till arbetet. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler.
  3. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  4. Med hänsyn till rådande rekommendationer om social distansering är det viktigt att alla respekterar ett avstånd till alla på minst 1,5 meter i alla sammanhang.
  5. Studenter som önskar kontakt med någon i EHS administration måste i förväg boka tid. Inga spontanbesök är tillåtna. EHS rekommenderar att dessa samtal hålls online eller via telefon.
  6. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
  7. Närvarokravet på 80% gäller, men studenten ska vara digitalt uppkopplad med videokamera med ljud och bild. Om den digitala uppkopplingen inte fungerar räknas det som frånvaro oberoende av orsak.

Folkhälsomyndighetens webbsida om coronaviruset