Coronaviruset


COVID-19 – Information till studenter och medarbetare

Under mer än 18 månader har Covid 19 påverkat verksamheterna vid högskolor och universitet i Sverige och på många andra håll i världen. På EHS arbetar vi med att säkerställa säkerheten för alla våra studenter och personal. Vi håller oss uppdaterade om utvecklingen av pandemin och tar beslut som följer de rekommendationer som myndigheterna beslutar om. 

Meddelanden från Rektorskollegiet

Beslut med anledning av covid-19, 2021-09-21. Gäller 1 oktober – 1 november 2021.

Beslut angående anpassad undervisning med anledning av Coronapandemin ht 2021, 2021-08-20. Gäller t o m 29 september 2021.

Viktiga länkar från ansvariga myndigheter