Beslut angående anpassad undervisning med anledning av Coronapandemin ht 2021

2021-08-20

Ledningen vid EHS har genomfört skyddsronder med efterföljande riskbedömning för att säkerställa möjligheten till en säker återgång till campus. En ökad smittspridning och de kvarstående generella råden från myndigheter har bidragit till att det varit nödvändigt att genomföra en bedömning utifrån de förutsättningar som gäller vid EHS. Den riskbedömning som genomförts har beaktat den möjliga infektionsrisken i alla våra undervisnings- och administrativa avdelningar och i alla våra lokaler, till exempel maxantal personer i varje klassrum, biblioteket, andaktsrum, studentcafeteria, restaurangen, pentry, korridorer, det gemensamma utrymmet för studenter och personal, toaletter, externa lokaler och utomhusmiljön samt medarbetares och studenters psykosociala arbetsmiljö.

Rektorskollegiet har efter en sammanvägd bedömning kommit fram till ett beslut för en anpassad undervisning med anledning av Coronapandemin för ht 2021. Det beslut som anges här ersätter tidigare beslut från juni.

Campus Bromma

Vid Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati och Avdelningen för religionsvetenskap och teologi startar alla kurser online oavsett om det är en campuskurs eller distanskurs. Om smittspridningen och myndigheternas rekommendationer tillåter övergår alla kurser som i kurskatalogen betecknas campusundervisning gradvis till campus från och med den 1 oktober. Fortsatt under hösten finns möjlighet att följa kurserna online.

Vid Campus Bromma ges undantag för redan schemalagda grupper som är max 8 personer, vilka får möjlighet att samlas på Campus. Undantag kan också ges av biträdande rektor vid respektive avdelning för särskilda samlingar på Campus upp till 8 personer, förutsatt att smittskydd och förutsättningar för en tillfredställande arbetsmiljö kan upprätthållas. Dessa grupper kommer även kunna följas online för de studenter som önskar.

Campus Södertälje

Vid Avdelningen för östkyrkliga studier startar all undervisning online oavsett om det är en campuskurs eller distanskurs. Om smittspridningen och myndigheternas rekommendationer tillåter övergår alla kurser som inte är distanskurser till campusundervisning från och med den 1 oktober. Folkhögskolans kurser startar delvis på campus och följer folkhögskolans riktlinjer.

Vid Campus Södertälje ges undantag för seminariekurserna vid pastoralpedagogiska programmet som startar på campus.

Magnus Jegermalm, Rektor