Att studera på EHS under Coronapandemin


Frågan om hur undervisningen kommer bedrivas (campus eller distans) från den 1 oktober behandlas för närvarande i rektorskollegiet. Nytt beslut kommer under nästa vecka (vecka 38). 

Genom vaccinationer, stärkt immunförsvar och förändringar i våra beteenden börjar vi skönja en återgång till det normala igen. Det är glädjande att konstatera att antalet svårt sjuka och döda i Covid 19 har minskat den senaste tiden.

Trots detta måste vi vara försiktiga även fortsättningsvis. Viruset finns fortfarande kvar och nya varianter som t. ex. Deltaviruset kan innebära nya utmaniningar.

På EHS ser vi fram emot att så snart som möjligt, på ett säkert sätt, återigen bedriva campusundervisning på plats.

Campus Bromma

Vid Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati och Avdelningen för religionsvetenskap och teologi startar alla kurser online oavsett om det är en campuskurs eller distanskurs. Om smittspridningen och myndigheternas rekommendationer tillåter övergår alla kurser som i kurskatalogen betecknas campusundervisning gradvis till campus från och med den 1 oktober. Fortsatt under hösten finns möjlighet att följa kurserna online. 

Vid Campus Bromma ges undantag för redan schemalagda grupper som är max 8 personer, vilka får möjlighet att samlas på campus. Undantag kan också ges av biträdande rektor vid respektive avdelning för särskilda samlingar på campus upp till 8 personer, förutsatt att smittskydd och förutsättningar för en tillfredställande arbetsmiljö kan upprätthållas. Dessa grupper kommer även kunna följas online för de studenter som önskar.

Campus Södertälje

Vid Avdelningen för östkyrkliga studier startar all undervisning online oavsett om det är en campuskurs eller distanskurs. Om smittspridningen och myndigheternas rekommendationer tillåter övergår alla kurser som inte är distanskurser till campusundervisning från och med den 1 oktober. Vid Campus Södertälje ges undantag för seminariekurserna vid pastoralpedagogiska programmet som startar på campus.

Viktig information till de som redan studerar på campus och de som avser att återvända till campus inom kort.

Det är mycket viktigt att vi fortsätter att hålla avstånd till varandra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett avstånd på 1,5 meter, vilket förstås kan vara svårt att efterleva i en högskola med många studenter. Därför ber vi er alla att visa varandra hänsyn. Om det t. ex. är många människor samlade på en plats, kan du avvakta en stund och återvända senare. Om någon använder trappan, vänta tills personen har försvunnit därifrån innan du själv använder trappan. Om någon står vid kaffemaskinen, vänta tills han eller hon har flyttat på sig innan du själv använder kaffemaskinen.

I vissa utrymmen finns angivet hur många personer som maximalt får vistas just där. Gör en bedömning om även du, vid ett givet tillfälle, kan ta plats där eller om ni då blir för många samtidigt.

Håll avstånd att skaka hand med någon, kramas eller att visa tillgivenhet på annat sätt gentemot någon vi gillar är vanligtvis fullständigt naturligt. Nu måste vi emellertid komma ihåg att viruset kan smitta genom sådan kontakt.

Hosta eller nys inte bland andra människor. Viruset sprids via små luftburna vätskedroppar som vi för vidare när vi hostar eller nyser (eller pratar och sjunger!). Om du behöver hosta eller nysa så gör det i armvecket.

Vid minsta symptom är det viktigt att du stannar hemma och testar dig innan du kommer tillbaka till campus. Om du har lindriga syptom och känner att du kan tillgodogöra dig undervisningen finns möjlighet att följa undervisningen online. De som är dubbelt vaccinerade kan fortfarande ha höga halter av viruset i mun och näsa. Försök alltid att ha i åtanke hur du kan skydda andra från att bli smittade.

Tvätta händerna ofta och i minst två minuter! Handsprit finns tillgänglig i alla lokaler på campus. Använd gärna den! 

Se avslutningsvis till att hålla dig uppdaterad kring viruset genom de nyheter vi skickar ut via Canvas och e-post. Situationen kring Covid kan ändras snabbt och vi försöker alltid att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur går det till att närvara online?

EHS har ett kurshemsidesystem som heter Canvas. Integrerat i detta finns två videokonferenssystem som heter Zoom och BigBlueButton. Via dessa kan studenter delta i föreläsningar online.

 • Du ska vara uppkopplad både med videokamera och ljud. Se till att allt fungerar i god tid.
 • Länken till online-klassrummet läggs ut på kurshemsidan i Canvas.
 • Närvarokravet på 80% gäller. Om den digitala uppkopplingen inte fungerar räknas det som frånvaro oberoende av orsak. Var därför noga med att ha all teknik i ordning på din hemmadator.
 • Du deltar i realtid vid de tidpunkter som är schemalagda, se www.ehs.se/student/scheman
 • Lärare och studenter kan se dig via en skärm i klassrummet.
 • Lektionerna ska följas koncentrerat.
 • Du ska vara beredd att delta i diskussioner. Läraren informerar hur du kan begära ordet online.

Hur kontaktar jag lärare?

Det är lättast att kontakta läraren via kurshemsidan i Canvas.

Hur kontaktar jag studievägledare och övrig administration?

 • Administrationen i Bromma kommer att endast i begränsad omfattning vara fysiskt bemannad då EHS personal tills vidare kommer att jobba hemifrån i stor utsträckning.
 • Tid för samtal via telefon eller online bokas i förväg via mail

Hur kontaktar jag samordnaren för pedagogiskt stöd?

Samordnaren Henrik Hannfors kan nås via 08-564 357 25 eller henrik.hannfors@ehs.se

Anpassning i samband med fika och lunch

Som student på EHS har du möjlighet att köpa lunch, samt förmiddags- och eftermiddagsfika på Restaurang Campus. Restaurangen har corona-anpassats med ett mindre antal sittplatser än normalt, likaså finns det avståndsmarkeringar på golvet vid eventuell kö till försäljningen. Du kan även köpa matlåda i restaurangen och ta med dig någon annanstans.

Möbleringen i Mellanrummet på andra våningen på EHS har corona-anpassats, liksom alla salar på högskolan. Där kan du fika eller äta egen medtagen lunch. Det finns också bord utomhus där du kan sitta. Respektera möbleringen och flytta inte stolar till andra bord.

Det viktigaste är att vi alla gör allt för att minska smittspridningen:

 • Håll alltid ett avstånd på minst 1,5 meter till alla.
 • Tvätta och/eller sprita alltid händerna när du kommer hem, till skolan, före måltid, efter ett toalettbesök, etc.
 • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun

Här följer några tips för dig som just nu bedriver studier hemifrån.

Under den pågående pandemin tillbringar de flesta av oss mer tid i hemmet än vi brukar. Vi studerar hemma, vi arbetar hemifrån och några av oss sitter kanske i ofrivillig karantän hemma pga covidinfektion.

Genomför studierna hemma som om du vore i skolmiljön. Stig upp samma tid som annars. Klä dig och gör dig redo som om du skulle ge dig iväg till campus. Ta raster som du brukar och viktigast av allt – ta en rejäl lunchpaus. Bestäm dig också för en viss tidpunkt då du slutar studera för dagen.

Försök att ordna en speciell plats i hemmet som du använder enbart för dina studier, även om du bor trångt.  Du kan t. ex. använda ena änden av ditt köksbord som studieplats och reservera resten av ditt hem till det vardagliga livet. Se till att ta undan din dator, studielitteratur, anteckningar etc. när du är färdig för dagen.  Du kan t. ex. stoppa ner allt i en väska eller lägga på en stol som du skjuter in under bordet. När du pluggar i hemmet har du inte någon naturlig avskärmning mellan studieyta och levnadsyta, och det är därför extra viktigt att försöka separera studierna från fritiden.

När man studerar i hemmamiljö är det lätt hänt att man blir sittande lång tid i sträck i en och samma position. Det är därför bra att du tar regelbundna pauser, åtminstone en i timmen, för att sträcka på benen, stretcha eller ta promenader utomhus. Försök också då och då att fästa blicken långt bort när du inte tittar in i datorskärmen. Att titta in i skärmen för länge kan irritera ögonen, och att växla mellan det korta och långa perspektivet skyddar ögonen.

Det är lätt att glömma bort sina bokade lektioner när man studerar i hemmet. Ibland kan det kännas som att föreläsningar och seminarier som ges online blir mindre viktiga än annars. Hemma är det lätt att bli distraherad av andra saker som man har på sin att-göra-lista. Men faktum är att online-lektionerna blir ännu viktigare på distans eftersom de är din primära kontakt med skolan och ditt studieprogram.

– Sätt telefonen på ”tyst” eller ”stör ej”. Stäng ned program på datorn som du inte behöver. Testa Pomodoro – en teknik som innebär att du jobbar intensivt under korta perioder och pausar däremellan.

– Gör klart för dina familjemedlemmar vilka tider du måste jobba och på vilken plats i hemmet. Om du bor tillsammans med andra som arbetar eller studerar i hemmet kan det bli nödvändigt att samarbeta kring arbetstider och utrymmen.

– Försök att undvika andra webb-sidor/social media etc. när du jobbar vid datorn. Vänta med att öppna e-post till dess du är klar med din studie-session (såvida e-posten inte är kursrelaterad!)

– Undvik ljud från radio eller teve när du studerar. Viss typ av musik kan förvisso öka koncentrationen men ljud är oftast distraherande.

Att vara i hemmet och studera kan leda till en känsla av isolering och i förlängningen, depression. Se till att du ringer vänner eller träffar dem via nätet. Sträva efter kvalitetstid utanför studierna med dem du lever tillsammans med. Om ni är flera i hushållet som studerar/arbetar hemma, se till att koordinera tiden så att ni delar raster och fritid tillsammans.

Det är viktigt att du försöker hålla dig i form och är fysiskt aktiv. Kom ihåg att du just nu inte promenerar, cyklar (eller springer?) till campus. Försök att använda motsvarande tid till att röra dig på annat sätt. Fysisk aktivitet ger oss en välbehövlig paus ifrån den mentala ansträngningen och hjälper till att stärka koncentrationen. Det finns många fitness-pass online.

Det är svårt. Men acceptera begränsningarna (eftersom du inte kan ändra dem!) och ta en dag i taget. Kontakta din lärare om du undrar över ditt schema, är orolig över dina studier eller har problem med att ansluta till online-lektioner.