Att jobba på EHS under Coronapandemin


Frågan om hur undervisningen kommer bedrivas (campus eller distans) från den 1 oktober behandlas för närvarande i rektorskollegiet. Nytt beslut kommer under nästa vecka (vecka 38). 

Genom vaccinationer, stärkt immunförsvar och förändringar i våra beteenden börjar vi skönja en återgång till det normala igen. Det är glädjande att konstatera att antalet svårt sjuka och döda i Covid 19 har minskat den senaste tiden.

Trots detta måste vi vara försiktiga även fortsättningsvis. Viruset finns fortfarande kvar och nya varianter som t. ex. Deltaviruset kan innebära nya utmaniningar.

På EHS ser vi fram emot att så snart som möjligt, på ett säkert sätt, återigen bedriva campusundervisning på plats

Campus Bromma

Vid Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati och Avdelningen för religionsvetenskap och teologi startar alla kurser online oavsett om det är en campuskurs eller distanskurs. Om smittspridningen och myndigheternas rekommendationer tillåter övergår alla kurser som i kurskatalogen betecknas campusundervisning gradvis till campus från och med den 1 oktober. Fortsatt under hösten finns möjlighet att följa kurserna online. 

Vid Campus Bromma ges undantag för redan schemalagda grupper som är max 8 personer, vilka får möjlighet att samlas på campus. Undantag kan också ges av biträdande rektor vid respektive avdelning för särskilda samlingar på campus upp till 8 personer, förutsatt att smittskydd och förutsättningar för en tillfredställande arbetsmiljö kan upprätthållas. Dessa grupper kommer även kunna följas online för de studenter som önskar.

Campus Södertälje

Vid Avdelningen för östkyrkliga studier startar all undervisning online oavsett om det är en campuskurs eller distanskurs. Om smittspridningen och myndigheternas rekommendationer tillåter övergår alla kurser som inte är distanskurser till campusundervisning från och med den 1 oktober. Vid Campus Södertälje ges undantag för seminariekurserna vid pastoralpedagogiska programmet som startar på campus.

Nedan följer information till de som redan arbetar på campus och de som arbetar hemifrån.

Att jobba på campus

Det är mycket viktigt att vi fortsätter att hålla avstånd till varandra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett avstånd på 1,5 meter, vilket förstås kan vara svårt att efterleva i en högskola med många studenter. Därför ber vi er alla att visa varandra hänsyn. Om det t. ex. är många människor samlade på en plats, kan du avvakta en stund och återvända senare. Om någon använder trappan, vänta tills personen har försvunnit därifrån innan du själv använder trappan. Om någon står vid kaffemaskinen, vänta tills han eller hon har flyttat på sig innan du själv använder kaffemaskinen.

I vissa utrymmen finns angivet hur många personer som maximalt får vistas just där. Gör en bedömning om även du, vid ett givet tillfälle, kan ta plats där eller om ni då blir för många samtidigt.

Ta ansvar för att studenterna inte sitter för nära varandra i samband med undervisning och se till att regler om social distansering efterföljs.

Om du ser några uppenbara riskfaktorer för smittspridning, vänligen informera ledningsgruppen så snabbt som möjligt.

Om någon av dina studenter verkar ha symtom på förkylning/influensa/Corona, förklara för dem att de inte får vistas på skolan och att de bör stanna hemma och ta ett Covid-test.

Att jobba hemifrån

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att så många som möjligt arbetar hemifrån. 

Att arbeta hemifrån ställer extra krav på oss. Vi behöver skapa en fungerande arbetsmiljö hemma, vi ändrar våra vanliga rutiner och vi kan ställas inför att hantera familjeansvar som vi normalt inte gör när vi är på jobbet. När vi inte ses i verkliga livet är det extra viktigt att vi kommunicerar tydligt med studenter och kollegor.

Nedan följer förslag på hur du kan få hemarbetet att fungera så bra som möjligt

Det är alltid viktigt att vara välorganiserad och att planera sin tid, men nu är det viktigare än någonsin. Försök att genomföra arbetsdagen hemma som om du vore på arbetsplatsen. Stig upp samma tid som annars. Ta raster som du brukar och viktigast av allt – ta en rejäl lunchpaus. Bestäm dig också för en viss tidpunkt då du slutar arbeta för dagen

Försök att ordna en speciell plats i hemmet som du använder enbart för dina arbetsuppgifter. Om möjligt, stäng av datorn när du är klar.

När man arbetar i hemmamiljö är det lätt hänt att man blir sittande lång tid i sträck i en och samma position. Det är därför bra att du tar regelbundna pauser, åtminstone en i timmen, för att sträcka på benen, stretcha eller ta promenader utomhus. Försök också då och då att fästa blicken långt bort när du inte tittar in i datorskärmen. Att titta in i skärmen för länge kan irritera ögonen, och att växla mellan det korta och långa perspektivet skyddar ögonen.

Det finns en användbar arbetsteknik som heter Pomodoro som kan hjälpa dig att enkelt dela upp arbetsdagen i arbets- och viloperioder.

Det är viktigt att du försöker hålla dig i form och är fysiskt aktiv. Kom ihåg att du just nu inte promenerar, cyklar (eller springer?) till campus. Försök att använda motsvarande tid till att röra dig på annat sätt. Fysisk aktivitet ger oss en välbehövlig paus ifrån den mentala ansträngningen och hjälper till att stärka koncentrationen. Det finns många fitness-pass online.

Mentalt är det viktigt att ibland ägna sig åt något som inte alls är jobbrelaterat. Försök att ta ledigt två dagar i följd och gör något helt annat. Titta på filmer, läs böcker, lyssna på musik, prata med vänner om något annat än jobb! Det kan vara en bra idé att boka in dessa tillfällen i kalendern.

Utanför arbetstid, se till att du kompenserar för bristen på att träffa vänner eller familjemedlemmar IRL. Gör det via e -post, telefonsamtal och (om du inte redan har haft för mycket zoom!) videosamtal.

Vid minsta symptom är det viktigt att du stannar hemma och testar dig innan du kommer tillbaka till campus. Informera respektive biträdande rektor/administrativ chef.

De som är dubbelt vaccinerade kan fortfarande ha höga halter av viruset i mun och näsa. Försök alltid att ha i åtanke hur du kan skydda andra från att bli smittade.

Länkar till Covid-relaterad information från Försäkringskassan listas nedan. Där hittar du vägledning om vad du bör göra om du har Corona, och även information om läkarintyg, karens och bidrag du kan ha rätt till.

På svenska
På engelska