Anpassad undervisning med anledning av Coronapandemin

Rektorskollegiet har efter en sammanvägd bedömning kommit fram till ett beslut för en anpassad undervisning med anledning av Coronapandemin för ht 2021.

Campus Bromma

Vid Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati och Avdelningen för religionsvetenskap och teologi startar alla kurser online oavsett om det är en campuskurs eller distanskurs. Om smittspridningen och myndigheternas rekommendationer tillåter övergår alla kurser som i kurskatalogen betecknas campusundervisning gradvis till campus från och med den 1 oktober. Fortsatt under hösten finns möjlighet att följa kurserna online. 

Vid Campus Bromma ges undantag för redan schemalagda grupper som är max 8 personer, vilka får möjlighet att samlas på Campus. Undantag kan också ges av biträdande rektor vid respektive avdelning för särskilda samlingar på Campus upp till 8 personer, förutsatt att smittskydd och förutsättningar för en tillfredställande arbetsmiljö kan upprätthållas. Dessa grupper kommer även kunna följas online för de studenter som önskar.

Campus Södertälje

Vid Avdelningen för östkyrkliga studier startar all undervisning online oavsett om det är en campuskurs eller distanskurs. Om smittspridningen och myndigheternas rekommendationer tillåter övergår alla kurser som inte är distanskurser till campusundervisning från och med den 1 oktober. Folkhögskolans kurser startar delvis på campus och följer folkhögskolans riktlinjer.

Vid Campus Södertälje ges undantag för seminariekurserna vid pastoralpedagogiska programmet som startar på campus.


EHS följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information om vad som gäller publiceras löpande här: www.ehs.se/student/coronaviruset/