Anpassad undervisning med anledning av Coronapandemin

På grund av Covid19 erbjuder EHS möjligheten att följa även campuskurser på distans under höstterminen 2021

EHS har ett kurshemsidesystem som heter Canvas. Integrerat i detta finns två videokonferenssystem som heter Zoom och BigBlueButton. Via dessa kan studenter delta i föreläsningar online.

Introduktionsdagar och kurser sker både på campus och via uppkoppling online i Canvas.

EHS följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information om vad som gäller publiceras löpande här: www.ehs.se/student/coronaviruset/

Hur går det till att närvara online?

 • Du ska vara uppkopplad både med videokamera och ljud. Se till att allt fungerar i god tid.
 • Länken till online-klassrummet läggs ut på kurshemsidan i Canvas.
 • Närvarokravet på 80% gäller. Om den digitala uppkopplingen inte fungerar räknas det som frånvaro oberoende av orsak. Var därför noga med att ha all teknik i ordning på din hemmadator.
 • Du deltar i realtid vid de tidpunkter som är schemalagda, se www.ehs.se/student/scheman
 • Lärare och studenter kan se dig via en skärm i klassrummet.
 • Lektionerna ska följas koncentrerat.
 • Du ska vara beredd att delta i diskussioner. Läraren informerar hur du kan begära ordet online.

Hur kontaktar jag lärare?

Det är lättast att kontakta läraren via kurshemsidan i Canvas.

Hur kontaktar jag studievägledare och övrig administration?

 • Administrationen i Bromma kommer att endast i begränsad omfattning vara fysiskt bemannad då EHS personal tills vidare kommer att jobba hemifrån i stor utsträckning.
 • Tid för samtal via telefon eller online bokas i förväg via mail

Hur kontaktar jag samordnaren för pedagogiskt stöd?

Samordnaren Henrik Hannfors kan nås via 08-564 357 25 eller henrik.hannfors@ehs.se

Anpassning i samband med fika och lunch

Som student på EHS har du möjlighet att köpa lunch, samt förmiddags- och eftermiddagsfika på Restaurang Campus. Restaurangen har corona-anpassats med ett mindre antal sittplatser än normalt, likaså finns det avståndsmarkeringar på golvet vid eventuell kö till försäljningen. Du kan även köpa matlåda i restaurangen och ta med dig någon annanstans.

Möbleringen i Mellanrummet på andra våningen på EHS har corona-anpassats, liksom alla salar på högskolan. Där kan du fika eller äta egen medtagen lunch. Det finns också bord utomhus där du kan sitta. Respektera möbleringen och flytta inte stolar till andra bord.

Det viktigaste är att vi alla gör allt för att minska smittspridningen:

 • Håll alltid ett avstånd på minst 1,5 meter till alla.
 • Tvätta och/eller sprita alltid händerna när du kommer hem, till skolan, före måltid, efter ett toalettbesök, etc.
 • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun