Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

 

OMTENTOR SALSTENTOR

Under rådande pandemi omvandlas alla planerade salstentamina till andra examinationsformer. Kontakta din lärare via Canvas för att få information om kommande examinationstillfällen och för att anmäla dig.

During the pandemic, all written exams are transformed to other forms of examination. Please contact your teacher via Canvas to get information about future exams and how to register for them

Datum för
tentamen
Tid

Kurs (klicka på kursnamnet för formulär)