Högskolan delar material i Coronatid

På denna sida delar vi somliga av de artiklar och texter som våra lärare, forskare, personal och doktorander skriver i den kris vårt samhälle och värld befinner sig i.

Rektor Owe Kennerberg skriver i högskolans blogg: ”I mötet med döden förändras allt”
https://www.ehs.se/content/i-mötet-med-döden-föndras-allt

Docent Petra Carlsson skriver i Kyrkans tidning om att delad sårbarhet kan ge social handlingskraft. Länk till artikel

Doktorand Frida Mannerfelt skriver i Kyrkans tidning om hur gudstjänster nu kan firas online. Länk till artikel

Docent Joel Halldorf publicerar regelbundet texter ibland annat tidningarna Dagen och Expressen.

Här i tidningen Fokus: ”När vi längtar efter slutet” Länk till artikel

Här i tidningen Dagen: ”Sabbatsvisdom för Coronakarantänen” Länk till artikel

Här i tidningen Expressen: ”Skräcken för Corona kan få oss att växa i vishet” Länk till artikel

Biträdande rektor Sofia Camnerin skriver om de existentiella frågorna och teologins roll i tidningen Dagen: ”Vad säger teologin om Corona? Länk till artikel

Biträdande rektorerna Sofia Camnerin och Michael Hjälm skriver om teologi och utbildning i Corona-tid, i tidningen Sändaren: ”Hopp i en paradoxal tid”. Länk till artikel

Anders Jonåker, med doktorandplats vid EHS, skriver i equmeniakyrkan.se om Corona utifrån en text om Bonhoeffer. Länk till artikel

Ellen Vingren, doktorand vid EHS, skriver i tidningen Dagen tillsammans med teologerna Hanna Wärlegård, Maria Karlsson och Åsa Molin om att följa Jesus mitt i pandemin. Länk till artikel

Docent Sune Fahlgren i debattartikel i tidningen Sändaren. ”Kristen gemenskap begränsas inte till fysiska möten”. Länk till artikel

Ett öppet videomöte 20 april 2020 där biträdande rektor Sofia Camnerin och Stefan Söderberg pratar om corona utifrån ett praktiskt kristet perspektiv. Publicerat av Kristen i akademin på Youtube. Länk till film på Youtube