Youhanna Nessim Youssef

Teol. dr, högskolelektor

Youhanna Nessim Youssef är lektor vid Sankt Ignatios College, där han undervisar i Östkyrkans historia, patristik och det koptiska språket. Youhanna är född i Egypten och tog en kandidatexamen i handel 1982 på Ain Shams Unicersity. Hans intresse för den koptiska traditionen förde honom till Institute of Coptic Studies i Kairo där han läste Koptologi. Han fortsatte sina studier i Frankrike där han doktorerade vid Montpellier University III 1993, med en avhandling om Julius av Akfahs.

Youhanna har lång erfarenhet av forskning och undervisning. 1999–2019 var han forskarassistent vid Centre for Early Christian Studies på Australian Catholic University. Han har undervisat i patristik, koptisk arkeologi, koptisk historia och nytestamentlig grekiska på Saint Athanasius College (University of Divinity Australia). Han har agerat expert i The Netherlands Project for Conservation of Icons in the Middle East där han undervisade restauratörer i konsthistoria, koptologi, och arkeologi.

Youhanna är medlem i ett flertal vetenskapliga förening: Société d’Archéologie Copte (Kairo, Egypten); Association Internationale d’Etudes Patristiques (Paris, Frankrike); International Association of Coptic Studies (Muenster, Tyskland); Association Francophone de Coptologie (Strasbourg, Frankrike). Han är också redaktionsmedlem i Bulletin de la Société d’Archéologie Copte, Coptica, Coptologia.

Hans forskning täcker följande områden: Koptiska texter; arabiska studier och tidiga arabiska texter (främst skrivna av kristna); kyrkohistoria och tidiga kristna texter; bysantinsk historia; egyptologi (främst kopplingen i Egypten mellan faraoner och kopter; arkeologi och identifierandet av utgrävda monument.

Publikationer

Föreläsningar och konferenser