Tijana Todorovic

Studierektor/Studievägledare, Mänskliga rättigheter och demokrati, adjunkt

Kontaktmejl för studenter med frågor om studievägledning: mrd@ehs.se
Övriga ärenden: tijana.todorovic@ehs.se

Jag har sedan 2014 en fil.kand i statsvetenskap från Södertörns högskola. Efter kandidatexamen har jag arbetat på olika myndigheter, domstolar och i en kommun. Året 2017 började jag läsa masterprogrammet i mänskliga rättigheter på EHS. Under 2018 läste jag kurser, inom ramen för masterutbildningen, på Emory University i Atlanta (USA). Jag tog examen på EHS 2019 med masteruppsatsen ”Between Equality and Discrimination: A policy analysis of the EU Framework for national Roma integration strategies up to 2020”.

Sedan September 2019 fram tills mars 2021 har jag arbetat som koordinator på stiftelsen SITS International som fokuserar på strokeforskning, belägen på Karolinska institutet.

Jag är studierektor/studievägledare och adjunkt på avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

Kontaktmejl för studenter med frågor om studievägledning: mrd@ehs.se