Tijana Berselius

Studierektor (tjänstledig), Adjunkt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

Kontaktmejl för studenter: mrd@ehs.se
Övriga ärenden: tijana.berselius@ehs.se

Jag har sedan 2014 en fil.kand i statsvetenskap från Södertörns högskola. Efter kandidatexamen har jag arbetat på olika myndigheter, domstolar och i en kommun. Året 2017 började jag läsa masterprogrammet i mänskliga rättigheter på EHS. Under 2018 läste jag kurser, inom ramen för masterutbildningen, på Emory University i Atlanta (USA). Jag tog examen på EHS 2019 med masteruppsatsen ”Between Equality and Discrimination: A policy analysis of the EU Framework for national Roma integration strategies up to 2020”.