Tijana Berselius

Studierektor, Adjunkt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati