Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

Professor i etik

CV
Publikationslista

De senaste åren har min forskning framför allt handlat om etiska, filosofiska och teologiska aspekter av medieetik och övervakning; rättighetsorienterade frågor om religions- och samvetsfrihet samt teologiska analyser av psalmer. Utifrån sett kan dessa ämnen uppfattas som vitt åtskilda, men en gemensam nämnare rör etiska och moraliska aspekter. Forskningen har presenterats i fem monografier: Den moraliska journalisten. Yrkesetik, ideal och dygder (2006); Drabbad av journalistik (2008); Frihet till samvete (2016); Övervakad. Människor, maskiner och Gud (2018) samt All din nåd är öppen famn. Psalmernas sjungna teologier (2019). För närvarande skriver jag på olika artiklar till antologier som rör samvetsfrihet, AI-teknologi samt föreställningar om en allseende och allsmäktig Gud i Den svenska psalmboken.

Hösten 2006 började jag som lektor vid EHS och är sedan våren 2018 professor i etik med systematisk teologi och mänskliga rättigheter. Min undervisning bedrivs huvudsakligen inom Systematisk teologi, men även filosofiskt orienterade ämnen inom Mänskliga rättigheter.

Bland en rad åtaganden kan dessa nämnas: ledamot i Rikspolisstyrelsens etiska råd; ledamot i redaktionsrådet för tidskriften Respons; initiativtagare till Surveillance & Religion network vid St Andrews University, St Mary’s College, tillsammans med Dr Eric Stoddart; ledamot i Anders Frostensons stiftelse Psalm & sång.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Konferensbidrag

Recensioner

Övrigt