Sofia Camnerin

Biträdande rektor och utbildningsledare Avdelningen för Religionsvetenskap och teologi

CV

Jag arbetar sedan hösten 2018 som lektor i systematisk teologi, biträdande rektor och utbildningsledare på Teologiska högskolan, Enskilda Högskolan Stockholm. Jag ansvarar för avdelningen religionsvetenskap och teologi. Jag har själv alltid älskat teologi, att lära och studera och är därför glad och stolt att få vara med och leda Teologiska högskolan.

Jag har disputerat i Uppsala inom systematisk teologi med livsåskådningsforskning och skrev min avhandling om feministiska teologers kritik och konstruktion av försoningsteologi. Sedan dess har jag arbetat med ämnen som rör försoning, hur och på vilket sätt det är möjligt att försonas, hur teologi om försoning kan tolkas och omsättas i olika situationer och kontexter.

Under en post-doc-period skrev jag tillsammans med en kollega boken ”Försoning behövs”. Jag har under de senaste åren skrivit två erfarenhetsbaserade böcker om försoning där den senaste är ”När larmet tystnar hörs tonen”. Jag har även arbetat med barnperspektiv, kyrkans vara och uppgift, frågor som rör församling på nya sätt, kyrkornas enhet och fördjupar mig nu i hur kyrkan kan vara för alla – välkomnande. Sårbarhet är ett viktigt motiv. 

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Recensioner