Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

CV
Publications and lectures

Sara Gehlin är lektor vid Enskilda högskolan Stockholm. Hon undervisar inom högskolans två avdelningar för Religionsvetenskap och teologi samt Mänskliga rättigheter och demokrati. Sara disputerade år 2016 vid Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund på en avhandling om teologins roll i fredsbyggande processer. Hon har också arbetat som forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet i Uppsala och som post doc-forskare vid Teologiska fakulteten, Helsingfors universitet.

I sin forskning inriktar hon sig på fredsfrågans roll inom ekumeniken, ekumenisk och interreligiös dialog, den ekumeniska rörelsens historia, religion och konfliktlösning samt mötet mellan feministteologi och fredsteologi. Under senare år har hon även ägnat sitt skrivande åt den receptiva ekumeniken.

Sara är kommissionär i Kyrkornas världsråds Commission on Education and Ecumenical Formation och medlem i Lutherska världsförbundets Steering Committee for Theological Education and Formation. Hon är även med i Sveriges kristna råds arbetsgrupp för ekumenisk teologi.


Sara Gehlin is a senior lecturer at University College Stockholm. She teaches in the Department for Religious Studies and Theology and the Department for Human Rights and Democracy. Sara defended her doctoral dissertation on the role of theology in peacebuilding in year 2016 at the Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. She has also worked as a researcher at the Church of Sweden Research Department in Uppsala, and in the interdisciplinary research project “Reason and Religious Recognition” at the Faculty of Theology, University of Helsinki.

Her research concerns issues of ecumenical peacebuilding, interfaith and ecumenical dialogue, the history of the ecumenical movement, religion and conflict resolution, and the intersection of feminist theology and peace theology. In recent years, her writing has also concerned the contemporary development of receptive ecumenism.

Sara is a commissioner in the World Council of Churches Commission on Education and Ecumenical Formation and a member of the Steering Committee for Theological Education and Formation of the Lutheran World Federation. She is also a member of the Work Group for Ecumenical Theology at the Christian Council of Sweden.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Konferensbidrag

Recensioner

Övrigt