Samuel Rubenson

Professor

Professor

https://www.ctr.lu.se/person/SamuelRubenson/


Från min uppväxt i Etiopien har jag ett brinnande intresse för kulturmöten, främmande språk och religionsdialog med fokus på Mellanöstern. Jag har särskilt ägnat mig åt kristendomens framväxt, de orientaliska kyrkornas tro och liv och tidigkristen litteratur på grekiska och olika orientaliska språk. Mina viktigast publikationer gäller klosterväsendets framväxt och efter att ha avslutat ett större forskningsprogram om relationen mellan antik bildning och tidigt klosterväsende leder jag nu ett projekt om receptionen av tidigmonastisk vishetslitteratur i europeisk medeltid. Som preses för Collegium Patristicum Lundense ansvarar jag för den livaktiga patristiska forskningsmiljön i Lund och ett omfattande nordiskt samarbete inom patristiken. Jag är även med och leder det nordiska masterprogrammet ”The Religious Roots of Europe” . Bland mina åtaganden kan nämnas uppdrag inom Svenska kyrkans teologiska, ekumeniska och internationella arbete, inom Johannesakademin och tidskriften  Pilgrim samt i Lunds Missionssällskap.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Recensioner