Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

Docent, lektor i bibelvetenskap, pastor i Equmeniakyrkan

CV/Publikationsförteckning

Jag arbetar som lektor i Nya Testamentet här på EHS. Jag är ordinerad pastor i Equmeniakyrkan och har arbetat som pastor i Karlshamn med omnejd och i Linköping.

I min forskning använder jag mig av beteendevetenskaper såsom kognitionsvetenskap, psykologi, sociologi och antropologi för att tolka Nya testamentet och förstå de första kristnas erfarenhet. Bland annat undersöker jag tidigkristen identitetsformation, förlåtelse och syndabekännelse, konflikthantering bland de första kristna och det tidiga dopet som kroppslig erfarenhet.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Konferensbidrag

Recensioner

Övrigt