Petra Carlsson

Docent, högskolelektor, präst, ämnesföreträdare

Docent, högskolelektor, präst, ämnesföreträdare

CV/Publikationsförteckning

Jag är docent i systematisk teologi och skriver framför allt samtida teologi i relation till kontinental filosofi.

Min avhandling var en samtidsteologisk analys genom Gilles Deleuze och Michel Foucaults representationskritik. Avhandlingen gavs ut som bok i USA 2014 med titeln: Mysticism as Revolt: Foucault, Deleuze and Theology beyond Representation (Aurora: The Davies Group, 2014).

Boken efter det följde konsthistorien genom Foucaults konstanalyser för att på så sätt utforska den oortodoxa teologiska historia som döljer sig i konsten: Foucault, Art, and Radical Theology: The Mystery of Things (London: Routledge, 2018).

Nästa bok är ytterligare ett radikal-teologiskt projekt med konsten som källa. Andliga och teologiska aspekter av den ryska konstruktivisten Liubov Popova (1889-1924) diskuteras tillsammans med Walter Benjamin, Donna Haraway, Gilles Deleuze och Vitor Westhelle, bland andra.

Vid sidan av min forskning intresserar jag mig också för frågor som rör ecklesiologi och kyrklig identitet och praktik.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel