Owe Kennerberg

Rektor

Jag är rektor för Enskilda Högskolan Stockholm (tidigare THS) sedan 2006. Som lärare vid dåvarande Betelseminariet var jag en av dem som medverkade till att THS bildades 1993 och jag blev sedan också en av lärarna i systematisk teologi vid högskolan.

1996 disputerade jag i Tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Avhandlingen hade titeln Innanför eller utanför. En studie av församlingstukten i nio svenska frikyrkoförsamlingar.

Mellan åren 2000 till 2006 var jag utbildningsledare för det teologiska programmet. Jag är även pastor inom Equmeniakyrkan, ordinerad 1987 i dåvarande Svenska Baptistsamfundet. När jag gör sporadiska insatser som lärare handlar det numera oftast om ledarskap.

Som högskola vill vi vara med och skapa en bättre värld, där varje människas unika värde och förmåga tas till vara. Akademin är inget självändamål. Men god akademisk skolning och forskning kan vara ett kraftfullt verktyg för att analysera och utveckla den mänskliga förmågan och kunskapen.

Du är alltid välkommen till EHS – antingen du bara vill göra ett besök, läsa en kurs eller gå en hel utbildning.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. (Nelson Mandela)