Owe Kennerberg

Timlärare

Jag är en av lärarna i systematisk teologi vid Enskilda Högskolan Stockholm. 2006-2021 var jag rektor för högskolan.

1996 disputerade jag i Tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Avhandlingen hade titeln Innanför eller utanför. En studie av församlingstukten i nio svenska frikyrkoförsamlingar.

Mellan åren 2000 till 2006 var jag utbildningsledare för det teologiska programmet. Jag är även pastor inom Equmeniakyrkan, ordinerad 1987 i dåvarande Svenska Baptistsamfundet.

Som lärare vid dåvarande Betelseminariet var jag en av dem som medverkade till att THS bildades.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. (Nelson Mandela)