Mark Sluys

Studierektor Avdelningen religionsvetenskap och teologi

Mark Sluys är studierektor vid Avdelningen för religionsvetenskap och teologi.

År 2000 erhöll han en filosofie doktorsexamen i religionsfilosofi vid Uppsala universitet och han har varit lärare i olika kurser i religionsfilosofi, etik, hermeneutik och systematisk teologi i 20 år. I sin forskning har han främst varit intresserad av följande forskningsområden.

Diskursstudier
“Getting the Message and Grasping it: The Give-and-Take of Discourse.” Philosophia, Vol. 47 nr. 1, 2019. (Open Access: Springer)

Gudomlig uppenbarelse och diskurs
“Revelation” In The Encyclopedia of Sciences and Religions, Runehov, A.L.C. & Oviedo, L. (eds.), Four volumes, Dordrecht: Springer, 2013.

Must Divine Revelation Produce Understanding?: Philosophical Reflections on Revelation and its Realization. Diss. Uppsala: Univ., 2000.

Personlig identitet
“Personal Identity and a Future Without Souls?” Theofilos Vol. 4 nr. 1, 2012.