Lisa Plantin

Doktorand, pastor

Doktorand bibelvetenskap, timlärare och pastor

Jag studerar födelsemetaforer i Jobs bok. I Jobs första tal förbannar han sin födelsedag och önskar att han aldrig blivit född. Job längtar efter döden och livmodern blir en bild av graven. I Guds första tal beskrivs hur Gud förlöser havet som en barnmorska och lindar det nyfödda havet. Det beskrivs också hur regn förvandlas till is inne i en livmoder. l min analys använder jag kognitiv metaforteori och blending-teori. Jag visar också på likheter med andra födelsebeskrivningar från Främre Orienten.

Jobs bok är rikt på metaforer som utmanar konventionella teologier och gudsbilder. Bilden av Gud som Havets barnmorska utmanar kaosmotivet där Gud strider mot kaosmakten Havet. Guds omsorg om havet och de vilda djurens ungar visar att Gud ger liv åt också det som människan räds och inte har kontroll över. Jag studerar hur födelsemetaforerna samspelar med andra metaforer i Jobs bok som berör ljus-mörker, olika sorters nederbörd, skapelsen och föräldraskap.

Jag önskar att min forskning också får bidra till kyrkans teologiska reflektion och sökande efter ett språk som hanterar människans brist på kontroll och sårbarhet.