Linde Lindkvist

Docent, högskolelektor

I sin forskning intresserar sig Linde Lindkvist främst för frågor som rör de mänskliga rättigheternas historia, barns rättigheter och religionsfrihet. Hans avhandling från Lunds universitet handlar om tillkomsten av religionsfrihetsartikeln i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 har bland annat belönats med Oscar II:s pris för bästa humanistiska avhandling vid Lunds universitet. En reviderad version av avhandlingen publicerades av Cambridge University Press, 2017. I sin pågående forskning studerar Lindkvist tillkomsten av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989.

www.lindelindkvist.com

Artiklar

Bokkapitel

Recensioner

Övrigt