Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

Jag arbetar på EHS som lärare i Systematisk teologi samt Kyrkohistoria sedan 2017. Samma höst disputerade jag även vid Uppsala universitet på en avhandling inom systematisk teologi. Jag hade tidigare arbetat som ämneslärare på gymnasienivå och undervisade även på grundutbildningen vid Teologiska institutionen på Uppsala. Undervisningen är även en stor del av mitt jobb på EHS från grundkurs i kyrkohistoria till kristologi och reformationsteologi. Från och med 2019 undervisar jag även i viss del på kandidatprogrammet i Mänskliga rättigheter.

Mina forskningsintressen är breda, men mitt avhandlingsprojekt såväl som ett nyligt påbörjat projekt handlar om teologins möjlighet att kritiskt och konstruktivt bidra i frågor om människosyn. I min avhandling, publicerad som Human Being and Vulnerability: Beyond Constructivism and Essentialism in Judith Butler, Steven Pinker and Colin Gunton av ibidem/Columbia University Press 2020, undersökte jag fråga om arv och miljö genom att närmare studera tänkarna Judith Butler och Steven Pinker. Teologen Colin Gunton bistod med ett teologiskt raster genom vilket frågan kunde belysas på ett nytt sätt. I avhandlingen handlade det om frågan om människosyn inom skolan och i nästa projekt, tillsammans med Linde Lindkvist, behandlas frågan om människosynen i och bakom mänskliga rättigheter.

De senaste åren har jag tillsammans med nära kollegor och vänner startat nätverket Hönö Connects, vilket är ett internationellt nätverk med akademiker, aktivister, politiker och journalister som analyserar och ger respons mot den ökade högerextremismen och högerpopulismen i Europa. Vi är speciellt intresserade av kyrkans och teologins funktion och uppgift i detta.

Teologins roll och möjligheter att förstå och kanske även förändra samhället och det politiska är alltså återkommande, men kristologi, treenighetsläran, försoningslära och skapelseteologi är av speciellt intresse för mig i den systematiska teologin. Tänkare och traditioner som inspirerar är inte minst Judith Butler, Hannah Arendt, Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Colin Gunton och en viss teologisk personalism.

Utanför min roll som lektor och forskare skriver jag även en systematisk teologi för barn (9-12 år) utifrån barnens egna frågor om Gud, Jesus, Bibeln, tro, kyrkan, livet, kunskap, vetenskap, apor och dinosaurier. Detta har visat sig vara en mycket stor och givande utmaning och utöver den kontakt det har gett mig med barns tänkande har jag även kommit i kontakt med Child Theology Movement. Barnet som fokus i teologin kommer sannolikt påverka även forskningen med andra ord.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Recensioner