Josef Forsling

Teol.dr, högskolelektor

CV

Sedan hösten 2015 är jag anställd som högskolelektor vid EHS, men har ett förflutet som både student och anknuten doktorand vid högskolan. Jag undervisar i Gamla testamentets exegetik, dels hebreiska och dels kurser om de historiska och profetiska böckerna i Gamla testamentet.

Min forskning har främst rört Moseböckerna och teorier om berättande (narratologi). En kritisk fråga i detta är i vilken utsträckning berättelserna i Gamla testamentet kan beskrivas som litterära eller fiktionella och hur detta i så fall förhåller sig till historiska och teologiska aspekter av berättelserna.

I min avhandling försökte jag förstå hur 4 Mosebok är uppbyggd, vilket har varit ett olöst problem i forskningen, och vilket bidrag berättelserna i boken ger till uppbyggnaden. 4 Mosebok är en väldigt osammanhängande bok, närmast en antologi, men hålls ändå samman av tanken om en resa, nämligen Israels vandring genom öknen på väg mot det utlovade landet, och vissa teman som lydnad, renhet och generationsväxling.

För närvarande jobbar jag med två olika forskningsprojekt. Det ena handlar om de fem Moseböckerna (“Lagen”) kan förstås som ett sammanhängande litterärt verk i form av en berättelse, och om det i så fall finns ett enda tema som håller samman böckerna. Det andra handlar om hur forskare har börjat tolka 1 Mosebok som ett litterärt verk, och vilken skillnad detta gör mot tidigare historisk forskning på boken.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Konferensbidrag

Recensioner