Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

Jonas Ideström är professor i praktisk teologi och prefekt vid avdelningen för religionsvetenskap och teologi. Han disputerade 2009 i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet med avhandlingen Lokal kyrklig identitet. En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg. Ideström har sedan dess fortsatt att utveckla former för praktisk ecklesiologisk forskning som präglats av ett dynamiskt samspel mellan teologi, sociologi och etnografiskt inspirerade metoder.

Under perioden 2012–2020 var han verksam som forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet och publicerade då bland annat monografin Spåren i snön. Att vara kyrka i norrländska glesbygder (2015). Ideström ledde då också ett forskningsprojekt som studerade kyrkan som välfärdsaktör. Inom ramen för projektet genomfördes bland annat ett teologiskt aktionsforskningsprojekt. Aktionsforskning har sedan dess varit ett viktigt tema i Ideströms forskning. 2021-2022 var Ideström en av forskningsledarna av ett större aktionsforskningsprojekt i samverkan med Svenska kyrkan i Stockholms stift och sju församlingar i stiftet. Projektet resulterade bland annat i rapporten Att vara kyrka i digitala rum (2022).

Ideström har varit aktiv inom nätverket Ecclesiology and Ethnography, bland annat som co-chair i gruppen Ecclesial Practices vid American Academy of Religion. Tillsammans med Tone Stangeland Kaufman var han också redaktör för antologin What Really Matters – Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography.

Sedan 2019 deltar Ideström i ett skandinaviskt forskningsprojekt om prästers lärande tillsammans med forskare från Norge och Danmark (Pastoral Learning in Practice). Ideström är präst i Svenska kyrkan.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Konferensbidrag

  • Ideström, Jonas, Stangeland Kaufman, Tone, 2023. Reassembling church: Pastoral learning in the Anthropocene. Conference IAPT (International Association of Practical Theology) "Practical Wisdom on the Living Web of the Anthropocene", Yonsei University, Seoul, South Korea, Wednesday, June 7 – Sunday, June 11, 2023.

Övrigt