Jonas Gehlin

Kaplan på EHS för Svenska kyrkan

Kaplanen för Stockholms stifts teologgrupp är ett pastoralt stöd för de studenter vid EHS som vill ha kontakt med en svensk-kyrklig präst. Jag deltar i de flesta träffar som teologgruppen anordnar. Enskilda samtal sker vid EHS eller i Västerleds församlings lokaler efter överenskommelse. Välkommen att höra av dig.​