John-Christian Eurell

Teol.dr, postdoc

Teol.dr, postdoc

Efter att ha disputerat på en avhandling om Petrus eftermäle i den tidiga kyrkan i januari 2021 är jag nu postdoktor. Min forskning rör sig i skärningspunkten mellan exegetik och patristik. Förutom Petrusreception intresserar jag mig också för Paulusreceptionen i den tidiga kyrkan, inte minst frågan huruvida man kan tala om en paulinsk skolbildning i efterapostolisk tid. I anknytning till detta intresserar jag mig för frågor som rör enhet och mångfald i hundratalets kristendom och olika diskussioner om legitimitetsskapande. Utöver detta intresserar jag mig också för fenomenet pseudepigrafi och hur det kan hjälpa oss förstå den tidigkristna rörelsen.

Böcker

Artiklar

Recensioner