Johanna Ohlsson

Prefekt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati, högskolelektor

Johanna Ohlsson, doktor i etik (2019) är för närvarande universitetslektor och prefekt vid avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati vid Enskilda Högskolan Stockholm, samt forskare vid Uppsala universitet. Hennes forskning är centrerad kring tre projekt 1) de mänskliga rättigheternas roll i demokratiseringsprocesser i auktoritära stater, 2) rättviseteorier och dess tillämpbarhet på hållbar utveckling i Arktis, och 3) rätten till rättfärdigade beslut i svensk offentlig förvaltning. Hennes forskningsintressen rör mer allmänt rättvisa, hållbarhet, rättfärdigandeteori, fredsbyggandets etik och mänskliga rättigheters roll i offentlig förvaltning.

2020–2022 gjorde hon en postdoc inom det EU-finansierade projektet JUSTNORTH: Toward Just, Ethical and Sustainable Arctic Economies, Environments and Societies, och forskade främst om social och global rättvisa. Dessförinnan (2019–2020) ledde hon Uppsala universitets regeringsuppdrag för utbildning i mänskliga rättigheter i svensk offentlig sektor. Hon har en doktorsexamen (2019) i etik från Teologiska fakulteten i samarbete med IRES vid Uppsala universitet. Dessutom har hon en magisterexamen i mänskliga rättigheter (2012) och en kandidatexamen i freds- och konfliktstudier (2009). I sitt doktorandprojekt undersökte Dr Ohlsson frågor om hur och under vilka omständigheter externa stater rättfärdigar sitt engagemang i fredsbyggande aktiviteter i andra länder. Hennes avhandling tar upp rättfärdigandeteori och är relaterad till kritisk forskning om fredsbyggande och ansvaret att skydda. Avhandlingens empiriska fokus ligger på BRICS-länderna och i projektet görs analyser av Rysslands och Sydafrikas utrikespolitiska retorik.

Innan sina doktorandstudier arbetade hon ett halvår som forskningsassistent vid Labor Resource and Research Institute (LaRRI) i Windhoek, Namibia, och dessförinnan arbetade hon som forskningsassistent i olika projekt (vid bland annat Uppsala Conflict Data Program, UCDP) på institutionen för freds- och konfliktforskning, vid Uppsala universitet.

Johanna Ohlsson har undervisat på kandidat, master och forskarutbildningsnivå, både vid UCS, Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Hon har undervisat och varit kursansvarig för flera kurser på de mångvetenskapliga kandidat- och mastersprogrammen i Mänskliga rättigheter och demokrati vid Enskilda Högskolan Stockholm samt mastersprogrammet i Mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet. Hon har även erfarenhet av att undervisa på forskarutbildningen (Introduktion till forskning), mastersprogrammen Religion in Peace and Conflict, Network of Humanitarian Action (NOHA) och Euroculture, samtliga Erasmus+-program vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet. Johanna är också handledare för examensarbeten på kandidat och mastersnivå, samt öppen för handledning av doktorander.

Dr. Ohlsson sitter just nu (2022-2014) som kassör i presidiet för den europeiska forskarföreningen Societas Ethica, föreningen för forskare i filosofisk, teologisk och tillämpad etik.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Konferensbidrag

Övrigt