Joel Halldorf

Professor

Professor, högskolelektor i kyrkohistoria

CV/Publikationsförteckning (pdf)
Academia.edu

Jag disputerade 2012 vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, på en avhandling om ”frikyrkomystikern” Emil Gustafson (1862–1900): Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen. Undersökningen var särskilt inriktad på förhållandet mellan väckelsen och den moderna tiden, eller ”moderniteten”, som det också ibland kallas. År 2017 publicerade jag monografin Biskop Lewi Pethrus: Biografi över ett ledarskap. Religion och mångfald i det svenska folkhemmet. Jag har även publicerat en engelsk monografi om Lewi Pethrus, och ett antal artiklar i ämnen som religion och populism, hermeneutik, ledarskap och så vidare. År 2015 blev jag docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, och år 2021 professor i kyrkohistoria.  

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör förhållandet mellan religion och det moderna samhället – särskilt med inriktning mot väckelserörelserna. Jag är också intresserad av religion och politik, särskilt de kristna kyrkorna och demokrati/liberalism. Det har bland annat kommit till uttryck i skriften Mångfalden byggde Sverige och böckerna Gud: Återkomsten och Gud: Jakten.  

Vid sidan om min forskning och undervisning skriver jag för Expressen, där jag är medarbetare på kultursidan. Jag skriver också en del för andra tidningar, bland annat Dagen. Bland andra engagemang kan nämnas att jag är med i planeringsgruppen för Pilgrims höstmöte.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Recensioner

Övrigt