Joel Halldorf

Docent, högskolelektor

Docent, högskolelektor i kyrkohistoria

CV/Publikationsförteckning
Academia.edu

Jag disputerade 2012 vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, på en avhandling om ”frikyrkomystikern” Emil Gustafson (1862–1900): Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen. Undersökningen var särskilt inriktad på förhållandet mellan väckelsen och den moderna tiden, eller ”moderniteten”, som det också ibland kallas. År 2017 publicerade jag monografin Biskop Lewi Pethrus: Biografi över ett ledarskap. Religion och mångfald i det svenska folkhemmet. Sedan 2015 är jag docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. 

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör väckelserörelserna samt förhållandet mellan religion och modernitet. Jag arbetar med forskningsprojekt som heter ”Fredliga fanatiker”, som bland annat resulterat i ett kapitel på temat religion och våld i boken Ickevåldets vägar. Intresset för religion och modernitet präglar också andra böcker som jag varit redaktör för och bidragit till: En annan riktning framåt: Modernitetetskritik i Sverige under det långa 1800-taletLäsarna i distraktionernas tid: Om Bibel, kyrka och den digitala revolutionen och Between the State and the Eucharist: Free Church Theology in Conversation with William T. Cavanaugh. Jag är också intresserad av religion och politik, särskilt de kristna kyrkorna och demokrati/liberalism. Det har bland annat kommit till uttryck i skriften Mångfalden byggde Sverige.  

Vid sidan om detta skriver jag ledare för tidningen Dagen samt medarbetare på Expressen Kultur. Jag skriver också recensioner och annat för Axess Magasin.

Bland andra engagemang kan nämnas att jag är styrelseledamot för Frifo (Frikyrliga forskningsrådet). Dessutom är jag med i planeringsgruppen för Pilgrims höstmöte.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Recensioner

Övrigt