Joel Appelfeldt

Doktorand

Doktorand

Sedan 2018 arbetar jag men en avhandling inom praktisk teologi där jag studerar lokala doppraktiker i Equmeniakyrkan, Svenska Kyrkan och Pingst.

Jag är särskilt intresserad av hur praktiker får en lokal prägel genom de situationsunika i en lokal församlingsmiljö. Hur sker en anpassning av den generella traditionen i en given kyrklig kontext?

Jag undersöker detta genom fallstudier som inkluderar observationer och intervjuer.

Jag har ett brett intresse för kyrkans olika praktiker, historiskt och i nutid, särskilt de liturgiska praktikerna och dess relation till kyrkans tro. Utöver de har jag ett intresse för både bibeltolkning och patristik, gärna i kombination. Jag undervisar på EHS i både kyrkohistoria och praktisk teologi.

Jag engagerar mig också bl.a i den ekumeniska retreatplatsen Antoniosgården som är en del av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.