Jessica Alm

Doktorand, bibelvetenskap

Jag har läst min grundutbildning i Lund och har en Teologie masterexamen från Lunds universitet. I två uppsatser på avancerad nivå har jag närmat mig frågan om Sinaiförbundets ursprung och utveckling.

Mitt avhandlingsprojekt är en förlängning och fördjupning av mina tidigare uppsatser, där jag undersöker Sinaiförbundets historia och idéhistoriska utveckling, samt möjligheterna för en rimlig datering av förbundstanken.

Mycket forskning har bedrivits inom området, men forskningsdiskussionen har i relativt hög grad avstannat, och jag vill därför återigen väcka liv i frågan och förhoppningsvis introducera några nya vägar framåt.

Jag arbetar dels med jämförelser mellan gammaltestamentliga förbundstexter och utombibliska fördragstexter, utifrån en ny teoretisk modell, för att hitta en förklaringsmodell till förhållandet mellan Gamla testamentets Sinaiförbund och olika typer av utombibliska fördrag.

Jag arbetar också med större traditions- och idéhistoriska perspektiv på frågan om förbundstankens ursprung, och söker därigenom finna en plats för Sinaiförbundet i Israels historia.