Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

CV/Publikationsförteckning (pdf)
Föreläsningar (pdf)

Jag har arbetat med analys av bibeltext, särskilt Uppenbarelseboken, ur feministiskt perspektiv samt ur ett bredare genusperspektiv (maskulinitet). Jag arbetar även med frågor om hur feministiska exegeter i synnerhet men också exegeter generellt förstått och förstår sin uppgift och sitt ansvar i förhållande till kyrkor. andra religiösa gemenskaper, samhället i stort och det offentliga samtalet. I detta ingår forskningshistoriska arbeten samt arbete med principfrågor i relation till programmatiska texter och internationell debatt.

Artiklar

Bokkapitel

Konferensbidrag

Recensioner

Övrigt