Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

Teol dr, högskolelektor i religionshistoria, docent i missionsvetenskap

CV/Publikationsförteckning

Jag är docent i missionsvetenskap och undervisar på EHS inom både teologi och mänskliga rättigheter. Jag har nära följt arbetet med uppbyggnaden av utbildningen i mänskliga rättigheter genom att under de första åren varit ansvarig för programmet och därefter varit med i undervisningen. Har under drygt 10 år arbetat som forskare vid svenska kyrkans forskningsenhet.

Min huvudsakliga forskning under de senaste åren har berört tre olika fält. Religionsfrihet har varit ett fokus och jag ingår också i den Europeiska kyrkokonferensens, (KEK) arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Ett annat forskningsområde har berört folkmord och särskilt det armeniska folkmordet där jag också publicerat en bok på svenska och engelska liksom ett antal artiklar. Vidare har min forskning berört det som betecknas kristen sionism och under en femårsperiod har jag varit ordförande för ett seminarium i ämnet vid American Academy of Religion. Jag sitter i styrelsen för Diakonia.

Under de senaste åren har jag också varit medredaktör för böcker på engelska, två om religionsfrihet (2019), två berör aspekter på luthersk identitet i ett globalt perspektiv (2014) och en kristen sionism (2014). En bok på svenska handlar om Svenska kyrkans kulturarv inför framtiden (2017).

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Recensioner