Fredrik Seltman

Doktorand, präst

Doktorand, präst

Finns det nåd i klimatförändringarnas tid? Vad innebär egentligen en omställning till ett hållbart samhälle för folkkyrkoteologin? Behöver teologin ställas om? Kritiska röster menar att den kristna teologin är en del av de tankestrukturer som lett fram till överskridandet av de planetära gränserna och som försvårar omställningen. Detta gäller inte minst den utbredda tanken att mänskligheten transcenderar övriga skapelsen och att frälsning är något som avskiljer de troende från världen.

Mitt avhandlingsprojekt Rättfärdiggörelse och skapelseblivande: folkkyrkan i det planetära nödläget är ett konstruktivt försök att tolka den evangelisk-lutherska rättfärdiggörelseläran i ljuset av denna kritik. Utgångspunkten är att en stark betoning på Guds nåd har en fortsatt roll att spela när folkkyrkoteologi behöver omformuleras för en ny tid. Finns det resurser i tanken om nåden allena att hjälpa människor vända klimatångest och hopplöshet till ett konstruktivt ansvarstagande för skapelsen? Kan den evangeliska friheten leda till skapelseblivande? När allt fler upplever sig handlingsförlamade, förmår den tradition som en gång uppkom ur förtvivlan över mänskliga tillkortakommanden bidra till kampen för ett hållbart samhälle? Avhandlingen beräknas läggas fram under 2025.