Fredrik Seltman

Doktorand

Doktorand

Finns det nåd i klimatförändringarnas tid? Vad innebär egentligen en omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle för den evangelisk-lutherska teologin? Behöver teologin ställas om? Svaren på dessa frågor kompliceras av att kritiska röster hävdar att den evangelisk-lutherska tanketraditionen är en del av det system som har lett fram till den globala ekologiska krisen. Delar av denna kritik riktar mer specifikt in sig på den starka betoning på Guds nåd som utgör den evangelisk-lutherska teologins främsta kännetecken – att människor inte kan förtjäna sin frälsning genom goda gärningar, utan att Gud älskar och upprättar dem utan att vänta något i gengäld.

Mitt avhandlingsprojekt Eco-Justification – Lutheran Doctrine in the Age of Climate Change är ett konstruktivt försök att tolka den evangelisk-lutherska nådestanken i ljuset av denna kritik, och att göra det i en situation där medvetenheten om den ekologiska krisen blir allt mer påtaglig i såväl människors erfarenheter som i nyhetsrapportering och samhällsdebatt. Utgångspunkten är att en stark betoning på Guds nåd har en fortsatt roll att spela när den evangelisk-lutherska teologin söker orientera sig i en ny tid. Finns det resurser i tanken om nåden allena att hjälpa människor vända klimatångest och hopplöshet till ett konstruktivt ansvarstagande för skapelsen? När allt fler upplever sig handlingsförlamade, förmår den tradition som en gång uppkom ur förtvivlan över mänskliga tillkortakommanden bidra till kampen för ett hållbart samhälle? Avhandlingen beräknas läggas fram under 2025.