Ernils Larsson

Lektor, timlärare

Jag disputerade i religionshistoria vid Uppsala universitet i februari 2020 med avhandlingen Rituals of a Secular Nation: Shinto Normativity and the Separation of Religion and State in Postwar Japan. I min avhandlingsforskning undersökte jag hur religion som juridiskt begrepp förhandlas i domstolar i efterkrigstidens Japan, med särskilt fokus på de politiska debatter som påverkar tolkningen av begreppet. Under hösten 2021 kommer jag att påbörja ett treårigt forskningsprojekt där jag ska undersöka hur Japans största shintoistiska organisation sedan 1945 har förhållit sig till landets sekulära lagstiftning.

Jag har varit anställd som timlärare på EHS sedan hösten 2020. På EHS ansvarar jag för kurser och delkurser inom religionshistoria, i synnerhet inom ramarna för kursen Bibeln och religionerna under Termin 1. Under höstterminen 2021 kommer jag även ge kursen Judendom och islam. Jag undervisar också i religionshistoria vid Uppsala universitet och i Japanstudier vid Lunds universitet.