Davor Džalto

Professor

Professor i religion och folkbildning

Publikationer (pdf)
Föredrag och konferenser (pdf)
Utställningar och konstprojekt (pdf)

Han har en examen från filosofiska fakulteten vid Belgrads universitet och en doktorsexamen från filosofiska fakulteten vid Albert-Ludwigs universitet i Freiburg (i. Br.), Tyskland. Hans senare forskning har skett vid teologiska fakulteten i Westfälische-Wilhelms universitet i Münster, Tyskland.

Davor Džalto forskar främst kring undersökandet av mänsklig frihet och kreativitet, som metafysiska, politiska och estetiska koncept.

Under sin karriär har han undervisat vid flera europeiska och amerikanska universitet inom områden som religions- och fredsstudier, teologi, konst och teori, estetik och kritisk teori.

Som praktiserande konstnär arbetar han främst med oljemålningar.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Konferensbidrag

  • Džalto, Davor, 2022. A Plea for (Orthodox) Anarchism. The international conference “Ideological Turn in Theology: The Impact of Globalization on the Talk of God,” at the Goethe University Frankfurt on the 9th-11th of June, 2022..

  • Džalto, Davor, 2022. Apophatic and Emancipatory Dimensions of Humor: The Case of Orthodox Christianity. The international conference “Religion and Humor” organised by the Department of Eastern Christian Studies, University College Stockholm, Sankt Ignatios College in Södertälje on the 17th-19th February 2022..

  • Džalto, Davor, 2022. From Icon to Big Data: Imaging Being Human. Conference "To Be Human: New Approach to Life and Education in Times of Crisis" organized by St John's School in Tallinn in collaboration with Arvo Pärt Centre at the Arvo Pärt Centre, Laulasmaa on the 21 of October 2022..

Recensioner

  • Džalto, Davor, 2019. The Aesthetic Face of the Sacred. I: Special Issue "Religion and Art: Rethinking Aesthetic and Auratic Experiences in 'Post-Secular' Times"

Övrigt