Daniel Strömner

Doktorand, pastor

Doktorand, Pastor i Equmeniakyrkan

Jag skriver på en avhandling som handlar om församlingsupplösningar, det vill säga församlingar som väljer att lägga ner. Jag arbetar utifrån två övergripande teman: Vad är en väckelserörelse när väckelse inte längre sker? och Vad är en föreningsbaserad kyrka när föreningslivets förutsättningar förändrats? Jag är särskilt intresserad av hur olika ecklesiologier kommer till uttryck vid församlingsupplösningar.

Innan jag började arbeta på Enskilda Högskolan var jag under flera år församlingspastor, bland annat i Sillerud, Södertälje och Vännäs. Jag är dessutom legitimerad lärare för grundskolans senare år och gymnasiet.