Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst, ämnesföreträdare

Cecilia Melder – Teol. Dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa disputerad vid Uppsala universitet.

CV/Publikationsförteckning

Jag undervisar i religionspsykologi, själavård, existentiell folkhälsa och kris- och katastrofarbete. Framförallt har jag intresserat mig för den existentiella hälsans betydelse för självskattad hälsa och hur den existentiella dimensionen kan stärkas för att bli en resurs i hälso- och sjukvård. Idag arbetar jag med att utveckla existentiella hälsopromotioner och studerar hur dessa påverkar självskattad hälsa och livskvalitet.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Konferensbidrag

Övrigt