Carl Johan Berglund

Docent, studierektor (tjänstledig), timlärare, pastor

Civilingenjör i teknisk fysik, pastor i Equmeniakyrkan, docent i bibelvetenskap och studierektor (tjänstledig) vid Enskilda Högskolan Stockholm, timlärare

CV och publikationsförteckning (pdf)

Jag disputerade 2019 på en avhandling om den första kända kommentaren till en skrift i det framväxande Nya testamentet – Herakleons Johanneskommentar från slutet av 100-talet. Skriften är nästan enbart känd genom citat och andra referenser i Origenes senare Johanneskommentar från tidigt 200-tal, och i avhandlingen bedömer jag tillförlitligheten i de olika referenserna och gör en samlad bedömning av vad vi kan veta om den ursprungliga texten. Avhandlingen publicerades 2020 i Mohr Siebecks WUNT-serie. Jag har också publicerat ett antal artiklar och bokkapitel om bibelreceptionen i den tidiga kristna rörelsen, flera av dem i ledande tidskrifter och bokserier. 

Vid EHS undervisar jag i ett par olika kurser i bibelvetenskap, både inom Avdelningen för Religionsvetenskap och teologi och inom Avdelningen för Östkyrkliga studier. Som studierektor har jag också haft systemansvar för högskolans administrativa system, förberett tjänstgöringsplaner för kommande läsår, lagt scheman för högskolans utbildningar, och haft ett stående uppdrag att hitta sätt att få administrationen att fungera bättre.

Från 1 september 2021 är jag tjänstledig från min studierektorstjänst för att i vid Åbo Akademi utföra forskningsprojektet Narrative Reception of Biblical Heroes: Genre and Ideals in the Apocryphal Acts of the Apostles, där jag studerar hur tidigkristna ideal för lärjungaskap utvecklats från Nya testamentets evangelier till de utombibliska berättelser om apostlarna som tillkom från 100-talet och framåt. Jag har också forskningsintressen kring hur antikens kristna såg på omvändelse till kristen tro, hur Paulus använder grekisk-romersk retorik och hur Origenes reflekterar kring död och martyrskap.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Konferensbidrag

Recensioner

Övrigt