Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, Docent, Högskolelektor, Exegetisk teologi, Gamla testamentet, ämnesföreträdare

Publicerade arbeten

Jag började arbeta som lektor i exegetisk teologi vid EHS år 1994. Jag kom då närmast från ett år som gästforskare i Cambridge, England, där jag arbetade med ett projekt kring tolkning av profetiska symbolhandlingar i Gamla testamentet. Jag disputerade vid Lunds Universitet år 1992 på en avhandling om juridiska symbolhandlingar i Gamla testamentet. Innan jag började arbeta på min avhandling på heltid var jag ämneslärare i religion och historia, så min inriktning har sedan länge varit lärarens och sedermera också forskarens. 

Jag har min kyrkliga bakgrund i frikyrkan, och har varit med i olika samfund beroende på var jag bott, alltifrån Evangeliska Frikyrkan där jag växte upp i Göteborg, till Pingsförsamlingen i Lund. Numer är jag aktiv i Svenska Kyrkan.

I mitt arbete undervisar jag Gamla testamentet ur olika aspekter, alltifrån det hebreiska språket till fördjupande kurser i Gamla testamentets teologi, intertestamental litteratur och djävulens historia, för att inte tala om kursen Teologi och film. Min passion som lärare i exegetisk teologi är att ämnet i alla dess beståndsdelar ska vara inte bara en orientering kring bibeln, utan också ett kreativt och fantasirikt bidrag till en teologisk reflektion. För mig är en teologi utan en tydlig förankring i bibeln svårligen en kristen teologi, och att studera bibeln utan ambitionen att det ska ha en betydelse för min teologi är en esoterisk sysselsättning som bara engagerar några få.

ths.academia.edu/Åke Viberg

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Konferensbidrag

Recensioner

Övrigt