Abate Gobena

Teol. dr

Teol. dr

Fader Abate Gobena undervisar i patristisk och östkyrklig kristen teologi (tewahedo) vid det tewahedo-ortodoxa seminariet. Han har en kandidatexamen vid Holy Trinity Theology College i Addis Ababa, Etiopien, där han även undervisat. Hans forskningsintresse inriktar sig på eko-teologi, kyrkohistoria, patristik och hagiografi. Fader Abate bor i London och tjänstgör som präst i den etiopiska tewahedo-ortodoxa kyrkan där.

Fader Abate har en kandidatexamen i Agro-Engineering and Mechanization vid Hawassa University i Etiopien, en kandidatexamen i Biodiversity Conservation vid Gottingen University i Tyskland, en master i Hållbar utveckling vid Middlesex University i England och en master i Forest and Nature Management vid SLU i Sverige.

Han är engagerad i flera forskningsprojekt: Eco-Theology and Environmental Ethics (ECOTHEE-2019); Sustainable Alternatives for Poverty Reduction & Eco-Justice (SAPREJ-2020); European Academy of Religion (EuARe-2020) Bologna.

”En teolog ber i sanning, och den som ber i sanning är teolog.”

 – Sankt Efraim

Böcker