Tillgänglighetsredogörelse webbplats

Enskilda Högskolan Stockholm arbetar för att skapa och upprätthålla en webbplats med god tillgänglighet så att så många som möjligt kan använda den.

Här beskriver vi hur tillgänglig www.ehs.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig

Om du behöver innehåll från www.ehs.se som inte är tillgängligt för dig kan du mejla oss på info@ehs.se

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, tala om det för oss, så ska vi försöka lösa problemet. Skicka e-post till info@ehs.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala det.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning via deras hemsida 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG.

  • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Dessa uppdateras och byts ut efterhand. T ex äldre blanketter och formulär.
  • Det finns ingen webbplatskarta för att navigera på webbplatsen.

Vi kommer att fortsätta arbetet kontinuerligt för att åtgärda de brister som kan finnas på www.ehs.se

Lagen om tillgänglighet

Här kan du kan läsa om Lagen om tillgänglighet hos myndigheten för digital förvaltning. 

Hur har testningen gått till?

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.ehs.se

  • Senaste bedömningen gjordes den 7 december 2020
  • Webbplatsen publicerades 14 december 2020
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 14 december 2020