Organisation

EHS är ett av Equmeniakyrkan helägt aktiebolag med så kallad särskild vinstutdelningsbegränsning, dvs. ett icke vinstdrivande aktiebolag. Ägaren utser styrelse som väljs vid bolagsstämman.

Styrelsens ordförande är Helena Höij. Helena studerade vid Linköpings tekniska högskola och blev där ordförande för teknologernas studentkår. År 1991/92 blev hon också ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer. 1998-2006 var hon riksdagsledamot och efter valet 2002 utsågs hon till riksdagens tredje vice talman. Utanför riksdagen har hon bl a haft uppdrag som ledamot i länsstyrelsen i Stockholm, ordförande för styrelsen i Naturhistoriska riksmuseet och styrelseledamot av Civitas. Mellan 2007 och 2011 arbetade Helena som organisationschef och sedan som kanslichef på Kristdemokraternas riksdagskansli. Hon var även ordförande för Hjälpmedelsinstitutet. Från april 2017 är Helena Höij chef över internationella projektavdelningen på Läkarmissionen.

Övriga ledamöter i styrelsen är Hans Andréasson, Lars Dalesjö, Margareta Larsson, Linda Alexandersson, Olle Westberg och PG Persson. Till styrelsen är representanter för kollegiet och studentkår adjungerade liksom rektor. Styrelsen sammanträder fyra till sex gånger per år. Verksamhetsberättelse.

Rektor för EHS sedan 2006 är teol. dr. Owe Kennerberg. Högskolan för mänskliga rättigheter leds av biträdande rektor fil. dr. Anne-Christine Lindvall. Teologiska högskolan Stockholms avdelning för östkyrkliga studier leds av biträdande rektor teol. dr. Michael Hjälm, och avdelningen för religionsvetenskap och teologi leds av biträdande rektor teol. dr, Sofia Camnerin.