Organisation

EHS är ett av Equmeniakyrkan helägt aktiebolag med så kallad särskild vinstutdelningsbegränsning, dvs. ett icke vinstdrivande aktiebolag. Ägaren utser styrelse som väljs vid bolagsstämman.

Styrelsens ordförande är Helena Höij. Helena studerade vid Linköpings tekniska högskola och blev där ordförande för teknologernas studentkår. År 1991/92 blev hon också ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer. 1998-2006 var hon riksdagsledamot och efter valet 2002 utsågs hon till riksdagens tredje vice talman. Utanför riksdagen har hon bl a haft uppdrag som ledamot i länsstyrelsen i Stockholm, ordförande för styrelsen i Naturhistoriska riksmuseet och styrelseledamot av Civitas. Mellan 2007 och 2011 arbetade Helena som organisationschef och sedan som kanslichef på Kristdemokraternas riksdagskansli. Hon var även ordförande för Hjälpmedelsinstitutet och en period chef över internationella projektavdelningen på Läkarmissionen.

Övriga ledamöter i styrelsen är Hans Andréasson, Lars Dalesjö, Jeanette Erixon, Joakim Hagerius, Anita Hansbo, Thomas Karlsohn, PG Persson, Ulf Johansson Dahre och Joseph Sverker. Till styrelsen är representanter för kollegiet och studentkår adjungerade liksom rektor. Styrelsen sammanträder fyra till sex gånger per år. Verksamhetsberättelse.

Rektor för EHS är Niklas Holmefur. Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati leds av prefekt, lektor Johanna Ohlsson. Avdelning för östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan Stockholm (THS) leds av prefekt, teol. dr. Michael Hjälm, och Avdelningen för religionsvetenskap och teologi vid THS leds av prefekt, professor Jonas Ideström.