Jonas Ideström och Joel Halldorf nya professorer på EHS

2021-10-15

Enskilda Högskolan Stockholms styrelse beslutade den 15 oktober att befordra Jonas Ideström till professor i praktisk teologi och Joel Halldorf till professor i kyrkohistoria.

Ideström och Halldorf leder tillsammans forskarskolan Kyrka i samtid, som i dag består av tio doktorander som på olika sätt undersöker skärningspunkten kyrka och samhälle.

–      Det känns hedrande och utmanande att få fortsätta utveckla ämnet praktisk teologi så att det kan få bidra till att både kyrka och samhälle förmår möta samtidens utmaningar på kreativa sätt, säger Ideström.

Båda betonar att de ser EHS som en institution som främjar kreativa möten mellan kyrka, akademi och samhälle – såväl genom forskning som utbildning.

–      För mig är kyrkohistoria ett ämne som inte bara handlar om det som har varit, utan också hjälper oss att förstå var vi är nu, säger Halldorf. Därför har det en viktig plats i utbildningen av framtidens pastorer och präster, och det känns också väldigt inspirerande att få vara med och bidra med det här perspektivet till ämnet i Sverige.

Utnämningarna gjordes av EHS styrelse efter att Ideströms och Halldorfs forskning granskats av oberoende forskare.

–      Vi är väldigt glada över de här utnämningarna, som innebär att Enskilda Högskolan Stockholm stärker sin plats som en av de främsta utbildningsinstitutionerna inom teologi och mänskliga rättigheter i landet. De speglar den starka utveckling som högskolan har genomgått de senaste åren, säger rektor Pekka Mellergård.

Joel Halldorf anställdes på EHS (då THS) år 2012 och Jonas Ideström 2020.  

–      Vi känner stor tacksamhet över att få verka på en skola som utgör en så kreativ och dynamisk miljö, och som är angelägen om att utveckla vetenskaplig forskning i en tid då kunskap och bildning ifrågasätts i allt fler sammanhang, konstaterar de båda.

Förutom sin forskning och undervisning vid skolan är Ideström och Halldorf aktiva som föreläsare, författare och skribenter. Ideström är just nu aktuell med Ikoniska kartor: Att göra teologi i kyrkans vardag (Verbum) och Halldorf med boken Kvällstidningsteologi (Libris) som samlar ledare och kulturtexter från bland annat Expressen åren 2010–2020.

Jonas Ideström jonas.idestrom@ehs.se 073 916 16 57
Joel Halldorf joel.halldorf@ehs.se 0733 44 38 35