Lilian och Karl Olof Nilssons forskningsstiftelse

”Lilian och Karl Olof Nilssons forskningsstiftelse”, har som ändamål att främja dels teologisk forskning och dels fortbildning av pastorer inom Equmeniakyrkan. Stiftelsen, med säte i Malmö, kommer att dela ut stipendier och forskningsanslag till studeranden vid EHS.

Makarna Lilian och Karl Olof Nilsson, har båda arbetat med utbildning och forskning, Lilian med utbildning av lärare i religionskunskap och etik som universitetslektor/prefekt för lärarutbildningen i Malmö vid Lunds universitet/Malmö högskola, Karl Olof som barnläkare/överläkare med specialitet endokrinologi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö.