Med anledning av Covid19-pandemin

Med anledning av Covid19-pandemin

2020-07-01


EHS kommer att bedriva campusundervisning läsåret 20/21 såvida Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte skärps före läsårsstarten i augusti.

Med hänsyn till rådande rekommendationer om fysiskt avstånd kommer antalet platser i lärosalarna att begränsas, men samtidigt kommer det vara möjligt att närvara online i det stora flertalet kurser. Närvarokravet på 80 % finns alltså kvar, men studenten kan antingen vara fysiskt närvarande på campus eller digitalt uppkopplad med videokamera med ljud och bild. Om den digitala uppkopplingen inte fungerar räknas det som frånvaro oberoende av orsak. Du som kommer att närvara på campus, ska anmäla det till respektive lärare.

I övrigt gäller för såväl studenter som personal:

  • Känner du minsta förkylningssymtom (snuva, hosta, halsont, feber) får du inte vistas i EHS lokaler. Och du ska stanna hemma till du varit symtomfri i minst två dygn.

  • Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

  • Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

En konsekvens av ovanstående kan bli att en lärare, som t ex har förkylningssymptom, eller befinner sig i en riskgrupp, kommer att undervisa online i en campuskurs.

Folkhälsomyndighetens webbsida om coronaviruset: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

Regarding the coronavirus - In English