Med anledning av Covid19-pandemin

Med anledning av Covid19-pandemin

2020-10-15

EHS bedriver Covid19-anpassad campusundervisning läsåret 20/21, vilket innebär att kursdeltagare kan närvara såväl på campus som online i campuskurserna. Högskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket för närvarande innebär:

  1. Vid minsta sjukdomssymtom (t ex hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk) får man under inga förhållanden vistas i EHS lokaler. Om du tillhör en riskgrupp rekommenderar EHS att du arbetar/studerar på distans.

  2. Personer som bor tillsammans med smittade av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan t ex innebära att man inte får gå till arbetet. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler.

  3. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

  4. Med hänsyn till rådande rekommendationer om social distansering är det viktigt att alla respekterar ett avstånd till alla på minst 1,5 m i alla sammanhang. Därför är också antalet platser i lärosalarna färre än tidigare.

  5. Studenter som önskar kontakt med någon i EHS administration måste i förväg boka tid. Inga spontanbesök är tillåtna. EHS rekommenderar att dessa samtal hålls online eller via telefon.

  6. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

  7. Det kommer vara möjligt att närvara online i det stora flertalet kurser.

  8. Närvarokravet på 80% gäller, men studenten kan antingen vara fysiskt närvarande på campus eller digitalt uppkopplad med videokamera med ljud och bild. Om den digitala uppkopplingen inte fungerar räknas det som frånvaro oberoende av orsak.

  9. Du som vill närvara på campus, ska anmäla det till respektive lärare, då antalet platser i lärosalarna är färre p g a Covid19-anpassad möblering.

En konsekvens av ovanstående kan bli att en lärare, som har sjukdomssymptom eller befinner sig i en riskgrupp, kommer att undervisa online i en campuskurs.

Administrationen i Bromma kommer att endast i begränsad omfattning vara fysiskt bemannad då EHS personal tills vidare kommer att jobba hemifrån i stor utsträckning.

Folkhälsomyndighetens webbsida om coronaviruset: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

Regarding the coronavirus - In English