Bön- och offerdag 8 mars 2020

Bön- och offerdag 8 mars 2020

Församlingsbesök från EHS

Equmeniakyrkan utlyser varje vår en Bön- och offerdag för pastorsutbildningen vid EHS och diakonutbildningen på Bromma folkhögskola. Det är en dag då församlingarna särskilt ber för och samlar in pengar till utbildningarna.

Många församlingar väljer också att bjuda in en diakonkandidat, en pastorskandidat eller någon som jobbar med utbildningen till församlingsbesök den dagen.

Här kan du anmäla intresse av besök:

https://forsamlingsbesok.ehs.se/